09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Overzicht lopende studies

AMEV-COI studie: Productiviteitsverliezen en indirecte kosten na cardiovasculaire voorvallen in Europa.

Belcascade studie: Evaluatie van de haalbaarheid van en de kosten verbonden aan een “cascade opsporing” van familiale hypercholesterolemie (FH) in België.

Cantos studie: Een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde, gebeurtenissen gedreven studie met driemaandelijks subcutaan toegediend canakinumab ter preventie van herhaalde cardiovasculaire gebeurtenissen bij stabiele patiënten na een myocard infarct en met een verhoogde hsCRP.

EMIT-AF/VTE Registry: Edoxaban management in diagnostic and therapeutic procedures.

ETNA-AF studie: Niet-interventioneel onderzoek naar edoxaban-behandeling in gewone klinische praktijk voor patiënten met niet-valvulair atriumfibrilleren.

eULTIMASTER: Prospective, single-arm, multicenter, observational registry to further validate safety and efficacy of the ultimaster des system in unselected patients representing everyday clinical practice.

Galactic-HF studie: Een dubbelblinde, gerandomiseerde, placebogecontroleerde, multicentrische studie om de werkzaamheid en de veiligheid van omecamtiv mecarbil te evalueren op het vlak van de mortaliteit en de morbiditeit bij personen met chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie.

Garfield studie: Prospectieve, multicentrische, internationale registratie van mannelijke en vrouwelijke patiënten bij wie onlangs voorkamerfibrillatie werd vastgesteld.

Paragon studie: Een multicentrische, gerandomiseerde, dubbelblinde studie met parallelle groepen en een actieve controlegroep ter beoordeling van de doeltreffendheid en veiligheid van LCZ696 in vergelijking met valsartan op de morbiditeit en mortaliteit bij patiënten met hartfalen (NYHA klasse II – IV) met bewaarde pompfunctie.

Parallax: Een 24 weken durende, gerandomiseerde dubbelblinde, multicentrische, parallelgroep, actief gecontroleerde studie ter beoordeling van het effect van LCZ69, op NT-proBNP, symptomen, bewegingsfunctie en veiligheid, in vergelijking met geïndividualiseerd medisch beheer van comorbiditeiten bij patiënten met hartfalen en behouden ejectiefractie.

Themis studie: Een multinationale, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie om het effect van ticagrelor tweemaal daags op het voorkomen van cardiovasculair overlijden, myocardinfarct of beroerte te evalueren bij patiënten met diabetes mellitus type 2.