09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Overzicht lopende studies

IBD studies

ENTYVIO-PASS studie: Studie naar langetermijnveiligheid van Entyvio (vedolizumab): een internationale observationele prospectieve cohortstudie waarbij vedolizumab met andere biologische middelen wordt vergeleken bij patiënten met colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn

HELP-AID studie: De voorspellende waarde van thuismetingen van fecaal calprotectine op de uitkomst van inductie behandeling met adalimumab

I-CARE studie: IBD cancer and serious infections in Europe: ICARE. A multicenter, prospective, observational cohort study

LEGACY studie: Een langetermijn niet-interventionele registratiestudie ter beoordeling van de veiligheid en effectiviteit van Humira® (Adalimumab) bij patiënten met matige tot ernstige, actieve colitis ulcerosa (CU)

LOVE-CD studie: Een fase 4, observationele open-label studie ter evaluatie van de effectiviteit, veiligheid en genezing van het darmslijmvlies bij vedolizumab gebruik in een vroeg versus een later stadium van de ziekte van Crohn

LOVE-UC studie: Een fase 4, observationele open-label studie ter evaluatie van de effectiviteit, veiligheid en genezing van het darmslijmvlies bij vedolizumab gebruik in een vroeg versus een later stadium van Ulceratieve Colitis

M14-033 studie: Een dubbelblinde, gerandomiseerde, multicenter studie van een regime van hogere versus standaard doseringsschema’s van adalimumab voor inductie- en onderhoudstherapie bij patiënten met matig tot ernstig actieve colitis ulcerosa

M14-115 studie: Een multicenter, gerandomiseerd, dubbelblind onderzoek ter evaluatie van de werkzaamheid en de veiligheid van twee inductieschema's met adalimumab bij patiënten met matig tot ernstig actieve ziekte van Crohn en bewezen ulceratie van het slijmvlies

M14-347 studie: Een multicenter, open-label onderzoek ter evaluatie van de werkzaamheid, veiligheid en verdraagbaarheid op lange termijn van herhaalde toediening van adalimumab bij patiënten met de ziekte van Crohn

 

Infecties

/

 

Tumoren van het spijsverteringsstelsel

AMOCT-SE: Geïntegreerde ondersteuning van oncologische patiënten in de thuissituatie

DNET studie: Register voor Neuro-endocriene Digestieve Tumoren

EPOCH studie: Een fase III, klinische studie ter evaluatie van TheraSphere® bij patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom van de lever bij wie eerstelijnschemotherapie heeft gefaald

REACH-IN studie: Evaluatie van de effecten van de toediening van Regorafenib op progressievrije overleving bij patiënten met een niet operabele en/of gemetastaseerde intrahepatisch of hilaire tumor van de galwegen die progresseert na Gemcitabine en Platinumderivaat: Een gerandomiseerde en dubbelblinde fase II-studie