09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Overzicht lopende studies

ADAPT: Een gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd, multicenter fase 3- onderzoek ter beoordeling van de werkzaamheid, veiligheid en verdraagbaarheid van ARGX-113 bij patiënten met myasthenia gravis met gegeneraliseerde spierzwakte.

ADAPT+: Een langdurig, open-label, multicenter fase 3 vervolgonderzoek met één groep naar ARGX-113-1704 ter beoordeling van de veiligheid en verdraagbaarheid van ARGX-113 bij patiënten met myasthenia gravis met gegeneraliseerde spierzwakte.

MG0002 studie: Een multicentrisch, gerandomiseerd, voor de onderzoeker en de proefpersoon geblindeerd, placebogecontroleerd onderzoek met behandelingsvolgorde voor het beoordelen van de veiligheid, verdraagbaarheid en doeltreffendheid van UCB7665 bij proefpersonen met matige tot ernstige myasthenia gravis.

REFALS: Effecten van oraal levosimendan (ODM-109) op de ademhalingsfunctie bij patiënten met ALS