09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Informatie voor studenten

Het “Centrum Klinische Studies (CKS)” is een overkoepelend orgaan dat instaat voor de coördinatie van klinische studies binnen het AZ Sint-Lucas.

Ben je student en geïnteresseerd om in het kader van je bachelorproef, masterproef of doctoraat een studie op te starten binnen ons ziekenhuis, registreer de studie dan eerst bij het CKS!

Hoe je dit kan doen, vind je onder ‘Een nieuwe studie aanmelden’.

Met al je vragen hieromtrent kan je ook steeds terecht bij de coördinator klinische studies.