09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Wat als u beslist om (niet) deel te nemen?

  • Wanneer uw behandelende arts van mening is dat u in aanmerking kan komen voor een klinische studie lopende in ons ziekenhuis, zal uw arts u de studie voorstellen.
  • U ontvangt een informatie- en toestemmingsformulier. Dit formulier beschrijft ondermeer het doel en verloop van de studie en wordt in detail met u besproken.
  • Als u alle informatie schriftelijk ontvangen en begrepen hebt en wenst deel te nemen aan de studie, zal gevraagd worden het toestemmingsformulier te ondertekenen. Door dit formulier te ondertekenen, stemt u ermee in om deel te nemen aan de klinische studie.
  • Na ondertekening van het toestemmingsformulier, zal uw arts een volgende afspraak voor u vastleggen zodat u effectief met de studie kunt starten.

Als u beslist om niet deel te nemen aan een studie zal dit geen invloed hebben op uw verdere medische behandeling en zorg.