09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Wat kost een deelname?

Deelname aan een klinische studie houdt voor u geen meerkost in. Wat u exact moet betalen, hangt af van de studie:

  • ofwel moet u betalen voor onderzoeken en behandelingen die u ook zou krijgen indien u niet zou deelnemen aan de studie. Alle onderzoeken en behandelingen die extra gebeuren, hoeft u niet te betalen.
  • ofwel worden alle onderzoeken en behandelingen in het kader van de studie betaald door de opdrachtgever en hoeft u zelf niets te betalen.

U wordt hierover geïnformeerd vóór de start van de studie.

Als u schade zou lijden als direct of indirect gevolg van uw deelname aan een studie zal de compensatie overeenstemmen met de plaatselijke wetten en voorschriften (de wet inzake experimenten op de menselijke persoon van 7 mei 2004). De studiesponsor heeft een verzekeringspolis die de burgerlijke aansprakelijkheid, alsook aansprakelijkheid met betrekking tot de verschillende medewerkers aan het onderzoek jegens de patiënten en hun wettelijke opvolgers, dekt in naleving met de plaatselijke wet.