09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Wat zijn uw rechten en plichten?

Als deelnemer aan een klinische studie hebt u rechten:

  • Recht op vrijwillige deelname: u beslist zelf of u deelneemt aan een klinische studie. U kunt op geen enkel moment gedwongen worden om deel te nemen.
  • Recht op het stellen van vragen en ontvangen van informatie: vooraleer u beslist om al dan niet deel te nemen, zal uw arts u mondeling en schriftelijk informeren over de studie. U kunt op elk moment bijkomende informatie vragen, zowel vóór, tijdens als na de studie.
  • Recht op bedenktijd: u hoeft niet onmiddellijk te beslissen of u al dan niet deelneemt aan de studie. U kunt de informatie thuis rustig overlopen en eventueel bespreken met uw huisarts, familie of vrienden.
  • Recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens: tijdens de klinische studie worden heel wat medische gegevens over u verzameld. Deze gegevens blijven geheim. Uw naam zal nooit vermeld worden in rapporten met resultaten over de studie. Uw gegevens worden gecodeerd door ze te bewaren onder een nummer.
  • Recht om te stoppen met de klinische studie: wanneer u hebt ingestemd om aan de studie deel te nemen, kunt u op elk moment op uw beslissing terugkomen en stoppen met de studie. Bespreek dit wel steeds met uw arts. Het is niet bij alle behandelingen veilig om van de ene op de andere dag te stoppen.


Deelnemen aan een studie brengt ook plichten met zich mee:

  • U dient het toestemmingsformulier te lezen en te ondertekenen.
  • U moet steeds aanwezig zijn op alle consultaties en onderzoeken die gepland zijn in het kader van de klinische studie.
  • U moet de aanwijzingen opvolgen over het innemen en bewaren van de onderzoeksmedicatie (indien van toepassing).
  • U moet het studieteam op de hoogte brengen van alle bijwerkingen die u ervaart of wanneer er iets verandert aan uw medische situatie.

Een strikte opvolging van de afspraken van de klinische studie is uiterst belangrijk. Als dat niet gebeurt, zijn de resultaten van de klinische studie niet betrouwbaar. Uw arts kan beslissen dat u niet verder aan de klinische studie kunt deelnemen als u deze afspraken niet naleeft.