09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Overzicht afgesloten studies

Dermatologische oncologie

 • Studie_01: Een fase III gerandomiseerde, open-label studie die GSK1120212 vergelijkt met chemotherapie bij patiënten met gevorderd of gemetastaseerd melanoom met een BRAF V600E/K-mutatie.

 

Digestieve oncologie

 • Studie_02: Een multicentrische, gerandomiseerde, dubbelblinde fase II/III-studie om de werkzaamheid en veiligheid van cediranib (AZD2171) in combinatie met 5-fluorouracil, leucovorin en oxaliplatine (FOLFOX) te vergelijken met de werkzaamheid van bevacizumab in combinatie met FOLFOX bij patiënten met eerder onbehandelde metastatische colorectale kanker. 

 

Gynaecologische oncologie - Senologische oncologie

 • Studie_04: Een fase II-studie naar de haalbaarheid en de werkzaamheid van wekelijks docetaxel en capecitabine met of zonder trastuzumab voor de behandeling van lokaal gevorderde HER2 positieve borstkanker gevolgd door consolidatietherapie met trastuzumab gedurende een jaar bij patiënten die een respons vertoonden op de neo-adjuvante behandeling.
 • Studie_05: Een open label, gerandomiseerde, multicentrische studie met twee parallelle groepen ter vergelijking van eribulin met capecitabine bij patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker, eerder behandeld met anthracyclines en taxanes.
 • Studie_06: Een gerandomiseerde, dubbelblinde, multicentrische fase III-studie waarbij de werkzaamheid van denosumab vergeleken wordt met zoledroninezuur bij de behandeling van botmetastasen bij patiënten met borstkanker in een gevorderd stadium.
 • Studie_07: Een open-label expanded access programma voor de behandeling met lapatinib en capecitabine bij patiënten met ErbB2 overexpressie in lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker.
 • Studie_08: Een fase III, open-label, gerandomiseerde studie met twee groepen ter vergelijking van ixabepilone, toegediend om de 21 dagen, en paclitaxel of doxorubicine, toegediend om de 21 dagen, bij vrouwen met endometriale kanker in een gevorderd stadium, die eerder zijn behandeld met chemotherapie.
 • Studie_09: Een gerandomiseerde studie om de werkzaamheid en de veiligheid van pazopanib in monotherapie te onderzoeken in vergelijking met placebo bij vrouwen met ovariumepitheelcarcinoom, kanker van de eileiders of primaire buikvlieskanker die niet verergerd is na eerstelijnschemotherapie.
 • BCA 2001-studie: Een gerandomiseerde, open label studie met abiraterone acetaat (JNJ-212082) en prednisone met of zonder exemestane bij postmenopauzale vrouwen met ER positieve metastatische borstkanker die progressief zijn na letrozole of anastrozole therapie.
 • Ballet-studie: Een open label, multicentrische vroegtijdige toegangsstudie voor vrouwen in de postmenopauze met een plaatselijk gevorderde of gemetastaseerde borstkanker die oestrogeenreceptorpositief zijn en progressief werden op een eerdere endocriene therapie, om de combinatiebehandeling van everolimus (RAD001) met exemestane te onderzoeken.
 • SNP_studie: Multicentrische studie voor de collectie van ‘Germline DNA’ voor SNP analyse bij patiënten met gynaecologische tumoren.
 • Mycard-studie: Screening en opvolging van het cardiovasculair risico bij Belgische vrouwen ≥ 65 jaar met gemetastaseerde borstkanker die behandeld worden met anthracyclines.
 • Trinova 2 studie: Een gerandomiseerde, dubbelblinde, multicentrische fase III-studie met AMG386 of placebo in combinatie met gepegyleerd liposomaal doxorubicine (PLD) bij vrouwen met recurrent partieel platinagevoelige of –bestendige epitheliale ovariumkanker, primaire peritoneale of eileiderkanker.
 • Studie_Trinova 3: Een gerandomiseerde, dubbelblinde, multicentrische fase III-studie met AMG386 of placebo in combinatie met paclitaxel-carboplatinum als eerstelijnsbehandeling voor patiënten met FIGO stadium III-IV ovarium, eileider of primair peritoneaal carcinoom van epitheliale origine.

 

Neurologische oncologie

 • Studie_11: Een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo gecontroleerde, multicentrische, fase III-studie met bevacizumab, temozolomide en radiotherapie, gevolgd door bevacizumab en temozolomide versus placebo, temozolomide en radiotherapie, gevolgd door placebo en temozolomide bij patiënten met nieuw gediagnosticeerd glioblastoma multiforme.
 • Studie_13: MNP 059: Bevacizumab voor de behandeling van patiënten met een recidief glioblastoma multiforme.
 • Axig1 studie: Een gerandomiseerde studie naar axitinib voor de behandeling van patiënten met recidiverend glioblastoma multiforme.
 • Studie_10: Een gerandomiseerde fase III-studie van temozolomide en radiotherapie versus radiotherapie alleen voor de behandeling van recent gediagnosticeerd glioblastoma multiforme bij oudere patiënten.

 

Thoracale oncologie

 • Studie_14: Een gerandomiseerde fase III-studie over de behandeling van gemcitabine/carboplatine met of zonder BSI-201 (SAR240550) (een PARP1-remmer) bij patiënten met nog niet eerder behandeld fase IV plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC).
 • Flaura-1-studie: Een dubbelblind, gerandomiseerd fase III-onderzoek ter beoordeling van de werkzaamheid en veiligheid van AZD9291 vergeleken met een epidermale groeifactorreceptor-tyrosine kinase remmer volgens standaardzorg als eerstelijnbehandeling bij patiënten met epidermale groeifactorreceptor-mutatie positieve, plaatselijk gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige longtumor.
 • SELECT-1-studie: Een fase III, dubbelblind, gerandomiseerd, placebogecontroleerd onderzoek om de doeltreffendheid en veiligheid te beoordelen van selumetinib (AZD6244; ARRY-142886) (Hyd-Sulfaat) in combinatie met docetaxel, bij 2de lijn patiënten met positieve KRAS-mutatie met een lokaal gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige longtumor (stadium IIIB – IV) (SELECT-1).


 

Urologische oncologie

 • Studie_15: Een multinationaal, fase III, gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerde studie naar de doeltreffendheid en veiligheid van oraal MDV3100 bij patiënten met progressieve gemetastaseerde prostaatkanker die nog geen chemotherapie hebben ondergaan en bij wie een androgeen deprivatie therapie heeft gefaald.
 • Studie_16: Een gerandomiseerde, dubbelblinde studie om de doeltreffendheid en veiligheid van MDV3100 te onderzoeken bij patiënten met progressieve castratieresistente prostaatkanker die eerder werden behandeld met chemotherapie op basis van docetaxel.
 • Studie_17: Een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase III-studie van abiraterone acetaat (CB7630) in combinatie met prednisone bij patiënten met gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker bij wie chemotherapie met docetaxel faalde.
 • Studie_18: Abiraterone acetate voor de behandeling van patiënten met gemetastaseerd prostaatcarcinoom met ziekteprogressie na falen van chemotherapie.
 • Oligomets studie: Behandeling van beperkt uitgezaaid prostaatkanker met radiotherapie of chirurgie.
 • Comet 1 studie: Een fase 3-, gerandomiseerde, dubbelblinde, gecontroleerde studie van cabozantinib (XL184) in vergelijking met prednisone bij patiënten met metastatische castratieresistente prostaatkanker die voorafgaand docetaxel en abiraterone of MDV3100 kregen.