09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Overzicht lopende studies

Gynaecologische oncologie - Senologische oncologie

 • Studie_03: De optimalisatie van een adjuvante behandeling met lapatinib en/of trastuzumab door een  gerandomiseerde, multicentrische, open-label, fase III-studie van lapatinib, trastuzumab, de opvolging van lapatinib na trastuzumab en de combinatie van lapatinib en trastuzumab bij patiënten met HER2/ErbB2 positieve primaire borstkanker.
 • Belova-studie: Een niet-interventioneel onderzoek voor de verzameling van gegevens over de veiligheid en werkzaamheid van een eerstelijnsbehandeling met bevacizumab bij patiënten ≥ 70 jaar met uitgezaaide eierstokkanker.
 • Katherine-studie: Een gerandomiseerde, multicentrische open-label studie naar de werkzaamheid en veiligheid van trastuzumab emtansine versus trastuzumab als adjuvante behandeling voor patiënten met HER2-positieve primaire borstkanker die een residuele tumor in de borst of axillaire lymfeknopen hebben na een preoperatieve behandeling.
 • Colet-studie: Een studie ter evaluatie van de veiligheid en werkzaamheid van cobimetinib in combinatie met paclitaxel als eerstelijnsbehandeling voor patiënten met gemetastaseerde triple negatieve borstkanker.
 • BSMO 2014-studie: Een prospectieve, Belgische multicentrische fase II studie bestaande uit een preoperatieve wekelijkse behandeling met paclitaxel en carboplatinum gevolgd door een 2-wekelijkse behandeling met epirubicine en cyclofosfamide bij patiënten met stadium II en III triple negatieve borstkanker.
 • Belis-Umbrella studie: Een multicentrische single-arm studie die de subcutane thuistoediening van trastuzumab voor de behandeling van patiënten met vroegtijdige HER2-positieve borstkanker onderzoekt.
 • Compleement-1 studie: Een open-label, multicentrische fase IIIb studie naar veiligheid van ribociclib in combinatie met letrozole voor de behandeling van mannen en postmenopauzale vrouwen met hormoonreceptorpositieve HER2-negatieve gevorderde borstkanker die geen eerdere behandeling hebben gekregen voor gevorderde ziekte.
 

Neurologische oncologie

 • Catnon-studie_12: Een fase III-studie over concurrente en adjuvante chemotherapie met temozolomide bij anaplastisch glioom zonder verlies van 1p/19q.
 • Axig2 studie: Een gerandomiseerd, fase 2 onderzoek met axitinib en lomustine bij patiënten met recurrent glioblastoom na standaardtherapie.
   

Thoracale oncologie

 • LumeBioNIS- studie: Een niet-interventioneel biomarkeronderzoek bij patiënten met NSCLC (niet-kleincellige longkanker) met adenocarcinoomhistologie die in aanmerking komen voor behandeling met Vargatef® in overeenstemming met het erkenningslabel.

 

Urologische oncologie

 • QoLANA studie (CABAZL06515): Belgisch prospectief register om het gebruik van cabazitaxel (Jevtana®) in combinatie met orale prednisone (of prednisolone) in de standaard klinische praktijk te evalueren bij patiënten met gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker.
 • Adonis studie (A4061078): Axitinib In ADvanced/Metastatic Renal Cell CarcinOma. Een niet-interventionele studie naar behandelingsuitkomsten in de klinische praktijk bij patiënten die in 2de lijn Axitinib krijgen na 1ste lijn Sunitinib.
 • INCYTE studie: Een open-label, multicentrische, fase 2-studie ter evaluatie van de werkzaamheid en veiligheid van INCB054828 monotherapie bij patiënten met gemetastaseerd of operatief niet-verwijderbaar urotheelcarcinoom met FGF/FGFR mutaties
 • IMvigor130: Een fase 3, multicentrisch, gerandomiseerd, placebogecontroleerd onderzoek van atezolizumab (anti-PDL1-antilichaam) als monotherapie en in combinatie met platina bevattende chemotherapie bij patiënten met onbehandeld, lokaal gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom.