09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Suggesties? Een onveilige situatie te melden? Vertel het ons!

Welke suggesties krijgen we zoal?

In 2017 werden er 3300 kaarten ontvangen op de afdelingen. We ontvingen ook 23 digitale Vertel het ons kaarten via de website, ongeveer evenveel als in 2016. Deze bevatten vaker beschrijvende verhalen dan de papieren kaartjes, het betreft vaak mensen die geen formele klacht wensen te uiten en toch feedback willen geven ter verbetering.
De Vertel-het-ons kaarten worden op de afdeling op het teambord gehangen, als feedback en bij positieve opmerkingen voornamelijk om de motivatie van het team te boosten.

- 84% van de respondenten geven aan dat ze ons ziekenhuis zouden aanraden aan familie/vrienden.
- 73.4% van de respondenten geven het ziekenhuis een tevredenheidsscore van 9 of 10 op de kaartjes (schaal van 0 tem 10 met 10 als best mogelijke ziekenhuis)
- Op 21% van de kaarten staat door de verantwoordelijke aangegeven dat de melding is besproken binnen het team. 
- Op 5% ervan staat door de verantwoordelijke aangegeven dat ze aan andere partijen (artsen, keuken, infrastructuur, een andere afdeling) zijn doorgegeven.

De patiënten die 9 of 10 scoorden gaven deze score voornamelijk omwille van de goede bejegening. Deze groep formuleerde in vele gevallen ook verbetersuggesties. 
Positief: de schoonmaak is opvallend afwezig bij de ‘negatieve opmerkingen’!
De patiënten die goede scores toekennen deden voornamelijk verbetersuggesties rond informatieverstrekking, zowel over de behandeling als over praktische aspecten van de zorg of het verblijf in het ziekenhuis; rond de nood aan rust; rond de organisatie van de zorg (wachttijden vermijden of er minstens informatie over verstrekken).

Nieuw is dat we een 10-tal Vertel-het-ons kaarten binnenkregen die refereerden naar veiligheidsissues als het (vergeten) ontsmetten van handen door de zorgverlener, (te laat toegediende) medicatie. Dit lijkt op een heel lichte verschuiving van onderwerpen op de Vertel het ons kaarten te wijzen, het ziekenhuis heeft de afgelopen jaren dan ook hard gewerkt aan het betrekken van de patiënten bij veiligheidsthema’s.