09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Meemaakstages

Pdf-bestand : meemaakstages in AZ St.-Lucas, de mogelijkheden

Inleiding

Om studenten extra leerkansen te bieden, organiseren we in AZ Sint-Lucas 16 verschillende meemaakstages. Een meemaakstage is een kijk- of doestage, afhankelijk van het item. De student verpleegkunde kan deze naar eigen wens volgen gedurende de stageperiode indien deze aan de voorwaarden voldoet. Deze meemaakstages zijn niet verplicht. De uren tellen mee als stage-uren.

Doelstelling

  • Stimuleren om een bepaalde vaardigheid goed in de vingers te krijgen.
  • Een beter beeld krijgen op een afdeling of onderzoek, zodat je de patiënt beter kunt informeren. 
  • Kennismaken met diensten waar een stage niet altijd mogelijk is en zo de kans krijgen om na te gaan of er interesse is om later op zo'n afdeling te werken.
  • Een ruimer beeld krijgen van de dienstondersteunende afdelingen.

Toepassing

Kom je met je opleiding in aanmerking voor een meemaakstage? Neem dan zeker de bundel (bovenaan deze pagina) rond meemaakstage, de afspraken, de verschillende mogelijkheden, hoe inschrijven ... door.

Algemene afspraken

  • Wil je aan een meemaakstage deelnemen? Schrijf je dan in via intranet.
  • Dit doe je dus steeds tijdens je stage, op je stageafdeling:
  • De plaatsen zijn beperkt per stageperiode. Indien, door omstandigheden, een afspraak niet kan doorgaan, verwittig dan de begeleidingsverpleegkundige, zo kunnen we nog de kans aan iemand anders doorgeven.
  • Er kunnen maximaal 2 meemaakstages per 3 weken met maximaal 3 meemaakstages per stageperiode gelopen worden.
  • Wie eens een onderzoek wil bijwonen, kan dit altijd vragen. Dit staat los van de meemaakstages.
  • Een operatie bijwonen van één bepaalde patiënt kan enkel voor derdejaarsstudenten en dit in overleg met de behandelende arts.

Contactgegevens

begeleidingsverpleegkundige@azstlucas.be

09/224 52 99