09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Badge voor studenten

Voor de duur van je stage krijg je een studentenbadge. Hiermee krijg je de nodige toegangen in het ziekenhuis en op de nodige IT-toepassingen. Vanaf dag 1 van je stage zal je badge geactiveerd zijn en de dag na je stage zal deze badge automatisch al zijn toegangen verliezen. Je badge moet centraal afgehaald worden

Waar afhalen?

Je badge haal je op je eerste stagedag af aan het onthaal van campus Sint-Lucas vanaf 7.30u . Nadien wordt ze ook uitgedeeld op het introductiemoment. Waar en wanneer dit plaatsvindt, kun je terugvinden bij het deel 'Je eerste dag', introductiemomenten. Indien je later dan het afgesproken tijdstip start, ligt je badge in de campus Molenaarstraat bij collega Veronique Desterke.

Na je stage

Op het einde van je stage lever je de badge terug in via de brievenbussen die je aan de kleedkamers kan terugvinden. Steek de badge steeds in een omslag met daarop je naam. Indien je je badge niet inlevert, zal men je contacteren worden om dit alsnog te doen. Als de badge uiteindelijk niet terugkomt, zal je een factuur krijgen om deze te vergoeden. Ook als je je badge verliest of deze stuk maakt door oneigenlijk gebruik, zal een vergoeding aangerekend worden.

Badgeproblemen gedurende de stage

Heb je tijdens de stage problemen met je badge? Meld dit dan onmiddellijk telefonisch aan Veronique Desterke via het binnennummer 6093 of via badges.aanvragen@azstlucas.be, zodat het probleem zo snel mogelijk kan worden opgelost.

Inhaalstage

Als je inhaalstage moet doen, geef je dit door aan Veronique Destercke. Dit kan zowel telefonisch als via mail via het binnennummer 6093 of via badges.aanvragen@azstlucas.be. Geef meteen ook de periode door waarin je inhaalstage zal lopen.

Indien de inhaalstage kort na je eigenlijke stage loopt, zal je badge in tijd verlengd worden zodat je probleemloos verder stage kan lopen.

Indien er een tijd overgaat (> 1 week) zal je je badge toch moeten inleveren. Voor je inhaalstage zal er een nieuwe badge voor je klaarliggen.