09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Vertrouwelijkheidsverklaring

Tijdens uw stage beschikt u over een badge die u fysieke en elektronische toegangsrechten verschaft. U bent verantwoordelijk voor het gebruik ervan - om veiligheidsredenen zal elk gebruik van de badge ook geregistreerd worden.

Ondergetekende verklaart dat de toegekende gebruikersnaam en zelfgekozen pincode, kortweg toegangscode, persoonlijk en niet overdraagbaar zijn. Ten aanzien van de toegangscode is geheimhouding verplicht.

De gebruiker zal bij constatering van misbruik van zijn/haar toegangscode onverwijld de dienst Personeel en Organisatie hiervan op de hoogte stellen via telefoonnummer 5232.

Het is eenieder verboden systeem- of toegangscodes die niet verkregen zijn op reglementaire wijze, te gebruiken om toegang te krijgen tot de daartoe geëigende informaticafaciliteiten.

Ondergetekende verklaart dat alle data en informatie, zoals beschikbaar gesteld via de toegang op het netwerk van AZ Sint-Lucas, strikt vertrouwelijk en enkel voor eigen gebruik zullen behandeld worden.

Op het einde van uw stage of zodra u de badge niet langer nodig heeft, dient u deze terug in te leveren via postvak 121 (Dienst P&O) of via de hiertoe voorziene brievenbus aan de kleedkamers voor studenten/uitzendkrachten.

Contact bij problemen:

  • Dienst P&O
  • 09/224 52 32
  • badges.aanvragen@azstlucas.be

Ondertekenen = verklaren voor gelezen en voor akkoord via "aanmeldingsformulier stage" op de website.