09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Loopbaanmogelijkheden

Jobs met inhoud en verantwoordelijkheid

Alle jobs in AZ Sint-Lucas vormen een onmisbare schakel in onze missie om betrouwbare zorg voor de patiënt waar te maken. Verpleegkundigen, artsen, administratief medewerkers, schoonmakers, technische medewerkers, logistiek assistenten… Elke medewerker heeft zijn eigen verantwoordelijkheid.

Kansen tot ontplooiing

AZ Sint-Lucas is een groot ziekenhuis met veel mogelijkheden om jezelf te ontplooien of te muteren naar een andere functie. Bijscholen, verder studeren of doorgroeien naar een leidinggevende functie behoren tot de mogelijkheden. 

Interne en externe vorming

Investeren in de opleiding van medewerkers is de moeite waard. We hechten belang aan professionele en deskundige zorg en dat kan alleen als onze medewerkers hun vaardigheden up-to-date houden en beschikken over de meest recente kennis. Elke medewerker in AZ Sint-Lucas krijgt dan ook een inscholingstraject en wordt gestimuleerd om gedurende de hele loopbaan regelmatig vorming te volgen, zowel binnen als buiten de muren van het ziekenhuis.   

Een jobtijd die jou past

Wij vinden het belangrijk dat elke medewerker een evenwicht kan zoeken tussen werk en privéleven. Daarom bieden wij de mogelijkheid tot educatief verlof, loopbaanvermindering, tijdskrediet, ouderschapsverlof, medische bijstand, borstvoedingspauze… Wil je naast werken ook nog studeren? Wil je thuis zijn bij de kinderen? In onderling overleg bepalen we welke jobtijd jou het beste ligt. 

Stabiel dienstrooster

Al bij het begin van het werkjaar weet je welke weekends en feestdagen je dat jaar zult werken. Daarnaast is elk jaar opgedeeld in referteperiodes van 13 weken. Ten laatste 1 maand voor het ingaan van de referteperiode weet je op welke momenten je zal moeten werken tijdens die 13 weken. Wijzigingen gebeuren altijd in onderling overleg.