09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Acute verwardheid

Het kan gebeuren dat uw partner, familielid of kennis plots een totaal ander gedrag of reactie vertoont dan gewoonlijk. Dit gedrag kan ontstaan in het ziekenhuis maar ook in de thuissituatie of het thuisvervangend milieu. Het is mogelijk dat uw partner, familielid of kennis een delier heeft. Dit kan voor u een beangstigende ervaring zijn, daarom willen wij u hierover informeren.

Wat is acute verwardheid?

Een delier (of delirium) is een plots optredende tijdelijke verwardheid. Deze verwarde toestand kan enkele uren, dagen, weken of in uitzonderlijke gevallen enkele maanden duren. De verschijnselen kunnen wisselen in ernst gedurende de dag. ’s Avonds en ’s nachts verergeren ze vaak waardoor de persoon minder goed slaapt. De herinneringen aan een delier kunnen individueel verschillen. Sommige patiënten kunnen zich de episode niet herinneren, terwijl anderen er juist levendige herinneringen aan hebben. Deze kunnen schaamte en angst oproepen.