09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Behandeling

De arts zal de oorzaken van het delier trachten te achterhalen en deze behandelen. Het is mogelijk dat de medicatie aangepast wordt om angst en onrust te onderdrukken. In het ziekenhuis henteren we een fixatie-arm beleid. Dit wil zeggen dat er zo weinig mogelijk gefixeerd wordt. In uitzonderlijke situaties zal omwille van de veiligheid van uw partner, familielid of kennis of zijn omgeving toch worden overgegaan tot fixatie. Voor meer informatie verwijzen we naar de brochure fixatie-armbeleid

Hebt u bijkomende vragen over delier, dan kunt u terecht bij de behandelende arts of de verpleegafdeling waar uw partner, familielid of kennis verblijft.