09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Oorzaken

Ouderen, mensen met een gezichts- of gehoorbeperking, mensen die eerder een delier doorgemaakt hebben, personen met dementie,… lopen een verhoogd risico op het doormaken van een delier. Daarnaast zijn er nog een aantal factoren waardoor een delier kan ontstaan:

 • Een lichamelijke aandoening bv: hart- of longziekte
 • Medicatie
 • Infectie bv: urineweginfectie
 • Stress of angst bv: door een ziekenhuisopname, een verandering van afdeling of kamerwissel
 • Operatie/verblijf op intensieve zorg
 • Constipatie
 • Koorts
 • Tekort aan slaap
 • Diabetes
 • Hersenaandoeningen bv:hersenbloeding
 • Alcoholmisbruik
 • ...