Lettergrootte: a a a

Spinale verdoving bij de keizersnede

Vroeger gebeurden alle keizersneden onder algemene verdoving of narcose. Nu gebeurt dit nog zelden en wordt bijna steeds een epidurale of een spinale anesthesie toegediend. In ons ziekenhuis gebeuren bijna alle keizersneden onder spinale anesthesie. Als reeds een epidurale katheter aanwezig is, geplaatst tijdens de arbeid, dan kan die gebruikt worden om een hogere dosis verdovingsvloeistof in te spuiten, zodat het onderlichaam van de moeder volledig verdoofd is.

Wat is een spinale verdoving?

Bij een spinale verdoving spuit de anesthesist via een dunne naald een kleine hoeveelheid verdovingsvloeistof in de spinale ruimte. De verdoving treedt al binnen enkele minuten op. Eerst voelt u een warm tintelend gevoel in de benen. Later kunt u uw benen niet meer bewegen. Het onderlichaam is verdoofd tot ruim boven de navel. U hebt tijdens de operatie geen pijn, maar u voelt wel dat de gynaecoloog bezig is. U blijft bij bewustzijn.

Wie komt in aanmerking voor een spinale verdoving?

Voor een spinale verdoving gelden dezelfde contra-indicaties als voor de epidurale verdoving. Bij een dringende keizersnede, als de toestand van het kind en/of de moeder kritiek is, wordt vaak overgegaan tot een algemene verdoving. Ook als het niet lukt om de verdovingsvloeistof op de juiste plaats in te brengen, dan is een keizersnede onder volledige verdoving nodig.

Voor- en nadelen van een spinale verdoving

Het is een goede manier van verdoving waardoor u nagenoeg geen pijn voelt. U bent wakker en u kunt de geboorte bewust meemaken. De kans op bijwerkingen is gering en de kans op ernstige complicaties is zeer klein. 

De nevenwerkingen zijn ongeveer dezelfde als bij epidurale verdoving. In zeer zeldzame gevallen kan het gebeuren dat de verdovingsvloeistof ook de bovenste lichaamshelft gedeeltelijk verdooft. De anesthesist zal u dan volledig in slaap brengen en uw ademhaling overnemen totdat de verdoving uitgewerkt is.

Praktisch verloop van de keizersnede

De keizersnede gebeurt in het operatiekwartier. Een keizersnede kan vooraf afgesproken zijn met uw gynaecoloog. Soms kan tijdens de arbeid beslist worden om over te gaan tot keizersnede. De vader mag aanwezig zijn bij de geboorte. Bij een narcose of als zich complicaties voordoen kan de vader niet aanwezig zijn. De vroedvrouw begeleidt de vader naar de operatiezaal. Na de geboorte worden de eerste zorgen voor het kind toegediend op het operatiekwartier. Als de verdoving begint uit te werken, het bloedverlies onder controle is en alle parameters zoals bloeddruk, hartslag, pijn, e.d. stabiel zijn, mag u terug naar de kamer.

Laatste update 31/08/2017 - team anesthesie