Lettergrootte: a a a

Anesthesie bij kinderen

Kinderen (tot en met 14 jaar) kunnen in ons ziekenhuis tot in de operatiezaal begeleid worden door een ouder of voogd. Eens uw kind onder verdoving is gebracht, wordt u begeleid tot buiten het operatiekwartier. Omwille van steriliteit en privacy voor andere patiënten kunt u niet in het operatiekwartier aanwezig blijven.

Tot ongeveer de leeftijd van 10 jaar gebruiken we meestal maskerverdoving. Bij oudere kinderen die meestal het lichaamsgewicht van een volwassene benaderen, verkiezen wij om veiligheidsredenen de gewone techniek van verdoven via een infuus.

Na de operatie gaat uw kind naar de ontwaakruimte. Daar is een aparte ruimte voorbehouden voor kindjes na de operatie. Van zodra uw kind veilig en pijnvrij op de ontwaakzaal is, kan één ouder of voogd bij het kind komen. Nadien begeleidt de verpleegkundige het kind, samen met de ouder of voogd naar de afdeling.

Voor kleine kinderen maakten we een leuke website met daarop alle uitleg en enkele filmpjes om uw kind optimaal voor te bereiden op zijn bezoek aan het ziekenhuis.