Lettergrootte: a a a

De geïnformeerde toestemming

Zoals elke medische ingreep kunt u ook een anesthesie weigeren. De anesthesist zal u inlichten over de soort anesthesie die hij u zal toedienen en zal hiervoor uw toestemming vragen. U kunt hem bij die gelegenheid alle vragen stellen die u nodig hebt om een beslissing te nemen.

Voor kinderen wordt de toestemming gegeven door de wettige vertegenwoordiger (vader én moeder of voogd). Dit geldt eveneens voor personen die omwille van andere redenen niet in staat zijn om zelf te beslissen.

U dient de informed consent grondig na te lezen en te ondertekenen.
Deze zal in uw dossier bewaard worden. Zonder dit consent kan de ingreep niet doorgaan.

Klik hier voor de informed consent

Laatste update 25/06/2018 - team anesthesie