09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

De operatiedag

Wat betekent ‘nuchter blijven’?

Op het moment dat u anesthesie ondergaat, moet uw maag volledig leeg zijn zodat er geen maaginhoud naar de longen kan overlopen. Dit geldt zowel voor algemene anesthesie als voor sedatie en regionale anesthesie. In dat kader vragen wij u om de laatste 8 uur vóór de ingreep (of vanaf middernacht de dag vóór de ingreep) niets meer te eten of te drinken. Het drinken van een slokje water om het innemen van uw ochtendmedicatie te vergemakkelijken, vormt geen probleem.

Hoe bereidt u zich best voor?

Lichaamsverzorging met normale wasproducten volstaat als hygiënische voorbereiding. Indien voor de ingreep een lichaamszone geschoren of bijzonder gereinigd moet worden, wordt dit door de verpleegkundigen op uw afdeling verzorgd. Ringen, sieraden en piercings moeten vooraf verwijderd worden. Een vals gebit, bril, contactlenzen en hoorapparaat laat u ook beter op de kamer in bewaring.

Welke medicatie mag of moet u nog nemen de dag van de ingreep?

Een operatie is geen alledaagse gebeurtenis, dus hier kan wel wat nervositeit mee gepaard gaan. Om het angstgevoel voor de operatie te verminderen, mag u de verpleging van de afdeling waar u opgenomen bent om een rustgevend middel vragen. Dit gebeurt steeds na goedkeuring van een anesthesist.

Op de preoperatieve consultatie of door de huisarts wordt er beslist welke geneesmiddelen u al dan niet mag of moet verder nemen de dag van de ingreep. Meestal zal men u de belangrijkste geneesmiddelen voor hart en longen, schildklier, cortisonepreparaten, anti-epileptica en maagzuurremmers die u al innam vóór de operatie verder laten innemen.

Indien u bloedverdunners inneemt, zal uw huisarts of uw chirurg u in overleg met een hartspecialist de nodige instructies geven. Indien u medicatie tegen suikerziekte neemt, zal u hierover instructies krijgen op de preoperatieve consultatie.

Laatste update 31/08/2017 - team anesthesie