Lettergrootte: a a a

En wat met complicaties?

De moderne anesthesie is heel veilig en bij iedere toepassing worden alle nodige voorzorgsmaatregelen genomen. Toch kunnen er, zoals bij elke medische ingreep, nevenwerkingen of verwikkelingen optreden. Het is erg moeilijk om een onderscheid te maken tussen de risico’s van de anesthesie, die van de heelkundige ingreep en van uw algemene toestand. Het risico dat u als individu loopt, wordt mee bepaald door:

  • de aanwezigheid van andere aandoeningen dan degene waarvoor u geopereerd wordt.
  • persoonlijke risicofactoren zoals overgewicht of roken.
  • het ondergaan van een moeilijke, langdurige en/of dringende ingreep.

Om te kunnen inschatten hoe groot het risico is, moet u weten hoe dikwijls dit risico voorkomt, hoe ernstig het is en hoe het kan worden behandeld. Hoe ingewikkelder de anesthesie en de ingreep, hoe groter de kans op nevenwerkingen en verwikkelingen. Daarom zal de arts-anesthesist u altijd een vorm van anesthesie voorstellen die het meest aangepast is aan uw gezondheidstoestand en de geplande heelkundige ingreep. Ook zal hij de mogelijke alternatieven, als die er zijn, toelichten. Hij zal u raad geven over de te gebruiken verdoving, waarbij een maximum aan voordelen gepaard gaat met een minimum aan risico’s.

Om u te verdoven beschikt de anesthesist over verschillende geneesmiddelen. De meeste van deze geneesmiddelen die in België gebruikt worden, hebben reeds een lange staat van dienst en werden voordien uitvoerig getest. Enkel veilige en door de bevoegde instanties goedgekeurde middelen worden gebruikt.

Klik hier voor een overzicht van de nevenwerkingen of verwikkelingen.

Laatste update 31/08/2017 - team anesthesie