09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Het pre-anesthetisch/pre-operatief onderzoek

Vooraleer u (om het even welke) anesthesie ondergaat, is het belangrijk voor de anesthesist om uw gezondheidstoestand te kunnen evalueren. Hiervoor wordt een specifiek dossier aangelegd, bestaande uit een vragenlijst en eventueel bijkomende onderzoeken zoals een bloedafname, een hartonderzoek, enz. Uw behandelende geneesheer kan hierbij helpen.

De preoperatieve vragenlijst zult u op de consultatie heelkunde of op de preoperatieve consultatie meekrijgen om in te vullen. U vindt deze preoperatieve vragenlijst ook hier. Wij verzoeken u de vragen juist en zorgvuldig te beantwoorden. Veel aandacht zal besteed worden aan de geneesmiddelen die u inneemt. Zelfs een aspirientje tegen de hoofdpijn, ingenomen enkele dagen voor de ingreep, kan belangrijk zijn! Indien u bloedverdunners inneemt, zal uw huisarts of uw chirurg u in overleg met een hartspecialist, de nodige instructies geven.

Naargelang uw gezondheidstoestand en het type ingreep, zullen er al dan niet bijkomende onderzoeken gevraagd worden. Hierbij hebt u de keuze deze te laten uitvoeren door uw huisarts of in ons ziekenhuis.

Bij patiënten die reeds in het ziekenhuis verblijven, komt de arts van de dienst anesthesie de avond voor de operatie langs. In de operatiezaal kan de anesthesist een andere arts zijn dan diegene die u al ontmoet hebt. Het specifiek dossier met uw preoperatieve gegevens bevindt zich echter steeds bij de anesthesist die u zal verdoven.

Laatste update 31/08/2017 - team anesthesie