09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

B-Care

 

Breast CAncer REvalidation

Bij de diagnose van borstkanker komt alles in een stroomversnelling: talloze onderzoeken, misschien wel een operatie en een lange en vaak uiterst intensieve behandeling. Na deze soms zware periode kijk je ernaar uit om het leven van ervoor te hernemen. Dit verloopt niet altijd vanzelfsprekend. Emotioneel moet er nog heel wat verwerkt worden, maar ook fysiek zijn de gevolgen nog duidelijk voelbaar. In deze periode ontstaan er ook vragen over de toekomst: Komt mijn energie terug, kan ik het werk hervatten, kan ik terug mijn rol binnen het gezin opnemen? Je denkt na over wat je vanaf nu zelf kunt doen. Bewegen en een gezonde levensstijl zijn hierbij zaken die je zelf in de hand hebt en een positief effect teweeg brengen. Zowel met bewegen als met een gezonde levensstijl kun je zelf actief aan de slag gaan.

Met B-care, een revalidatieprogramma voor borstkankerpatiënten, willen we dit moment aangrijpen om enerzijds aandacht te geven aan deze, vaak op de achtergrond geplaatste, periode van herstel en verwerking. Anderzijds heeft het tot doel je te motiveren naar een gezonde en actieve levensstijl en een aanzet te geven voor een nieuwe start. Bewegen, informeren en lotgenotencontact staan centraal in het B-care programma.

Bewegen

Vermoeidheid is één van de belangrijkste nevenwerkingen tijdens, maar ook vooral na de behandeling van kanker. Kanker gerelateerde vermoeidheid is ernstiger en overweldigender dan dagdagelijkse vermoeidheid. Extra rust brengt hierbij weinig of geen verandering.
Door deze vermoeidheid zul je minder gaan bewegen waardoor je conditie en spierkracht afneemt, wat dan weer de vermoeidheid versterkt. Naast dit fysieke effect is er ook een grote impact op het mentale en emotionele welbevinden. Bewegen bevordert hierbij het herstel.
Het is aangetoond dat regelmatig bewegen na de behandeling van kanker
een gunstige impact heeft op de kans op genezing. Ook vermoeidheidsklachten kunnen hierdoor verbeterd worden. Bovendien heeft een gezonde en actieve levensstijl een positief effect op zowel het mentale als het fysieke welbevinden.
Tijdens B-care stellen we als doel de persoonlijke conditie te verhogen waardoor de vermoeidheid zal afnemen. Zo zullen de dagelijkse activiteiten opnieuw beter haalbaar worden. Ook willen we motiveren tot een verdere actieve en gezonde evensstijl na het revalidatieprogramma.

Informeren

Het verwerven van informatie en inzicht over de verschillende aspecten van kanker kunnen gevoelens van angst en onzekerheid verminderen en helpen om op een positieve manier met de ziekte en haar gevolgen om te gaan. Daarom bevat het B-care programma verschillende informatiesessies betreffende thema’s die sterk gerelateerd zijn aan borstkanker, o.a.: voeding, lymfedrainage, vermoeidheid, relaxatie, cognitie, mindfulness, seksualiteit en ‘hoe de draad terug opnemen’. Meer informatie over de verschillende sessies vindt u hier.

Lotgenotencontact

Met het revalidatieprogramma gaan we gedurende drie maanden met één groep van ongeveer acht lotgenoten aan de slag. Mensen die zich in dezelfde situatie bevinden, vinden vaak extra steun en begrip bij elkaar. Het delen van ervaringen kan opluchten en een nieuwe ‘boost’ aan vertrouwen en energie geven.

Doelgroep

  • Herstellende borstkankerpatiënten
  • Op het einde of (kort) na de curatieve behandeling
  • Gemotiveerd om het volledige programma te volgen

Deelname kan na een intakegesprek bij de psycholoog en een fysieke geschiktheidstest uitgevoerd door de hartspecialist en fysiotherapeut.

Revalidatieprogramma

Onder deskundige begeleiding van een kinesitherapeut wordt gewerkt aan de fysieke conditie op maat van elke individuele deelnemer. Er wordt getraind op maandag en woensdag of op dinsdag en donderdag. De informatiesessies worden in aansluiting met de fysieke training gegeven. Hieronder vindt u een overzicht van de lopende en geplande programma's:

Programma

Datum Programma
17 augustus 2020 - 5 november 2020

Klik hier voor het programma 

22 september 2020 - 9 maart 2021

Klik hier voor het programma

23 november 2020 - 22 februari 2021

Klik hier voor het programma

 

 

Praktisch

  • De trainingen en sessies zullen steeds op de vooropgestelde data plaats vinden, de inhoud kan eventueel wijzigen.
  • Opgelet: Op de startdag moet u zich inschrijven in straat 60 voor het ‘revalidatieprogramma’ onder leiding van dr. Ongena.  U hoeft dit slechts éénmaal te doen. U ontvangt onmiddellijk uw klevertjes die u bezorgt aan de kinesitherapeut.
  • Zorg voor aangepaste (sportieve) kledij en schoeisel. 
  • Indien u lymfedrainage krijgt, zorg er dan voor dat dit niet op dezelfde dag is als de B-caresessies aangezien de mutualiteit slechts één consultatie per dag terugbetaalt.