09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Chemotherapie

Wat is chemotherapie ?

Chemotherapie is een behandeling met medicatie nl. “cystostatica”, die de celdeling remmen. Chemotherapie verspreidt zich via de bloedbaan over gans het lichaam om zo de groei van abnormale cellen te stoppen of af te remmen. Er zijn meerdere soorten cystostatica.

In welke situaties wordt chemotherapie toegediend?

  1. Chemotherapie kan toegediend worden in “adjuvante” setting: dit wil zeggen dat aanvullend op de heelkundige behandeling chemotherapie wordt toegediend om de kansen op genezing te verhogen. Niet alle patiënten dienen zo’n aanvullende chemotherapie te krijgen. De beslissing hiertoe wordt genomen door de verschillende artsen die deelnemen aan de multidisciplinaire vergadering, die wekelijks doorgaat, en waarbij elke patiënt individueel besproken wordt. Er wordt een analyse gemaakt van de risicofactoren en een link gelegd met de meest recente internationale literatuur waarna een besluit wordt geformuleerd. Dit wordt dan door de behandelende arts met de patiënt besproken.
    Wij volgen de internationale richtlijnen aangaande de keuze van het chemotherapieschema. De patiënt krijgt de meest moderne en aangepaste behandeling.
  2. De chemotherapie kan ook met “niet-curatieve intentie” gegeven worden: hierbij wordt niet beoogd om de patiënt te genezen, maar wel de tumor te verkleinen en zo de ziekte af te remmen. Ook hiervoor zijn er meerdere chemotherapieschema’s voorhanden die gebruikt kunnen worden. Dit kan uitvoerig besproken worden met uw oncoloog.

Doelgerichte therapie: de toekomst!

Er worden momenteel veel nieuwe molecules uitgetest en gebruikt bij de behandeling van borstkanker.

Sommigen hiervan worden nog uitgetest: om deze medicatie te kunnen krijgen, dient de patiënt deel te nemen aan een klinische studie. Hierbij wordt een medicijn toegediend dat veelbelovend is, maar nog niet volledig tot de standaardbehandeling behoort. Wij ijveren ervoor dat onze patiënten zoveel mogelijk de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan zulke studies.

Andere zijn reeds voldoende uitgetest, maar soms is er nog geen terugbetaling. Dan wordt deze medicatie vaak gratis ter beschikking gesteld (“compassionate use”) door de farmaceutische firma’s. Momenteel beschikken wij over Herceptin® (Trastuzumab), dat een duidelijke winst in ziekte-vrije overleving biedt bij patiënten waarbij op de tumor een bepaald eiwit aanwezig is.

Folder

Voorzorgsmaatregelen tijdens en na een behandeling met chemotherapie

Laatste update 31/12/2017 - team radiotherapie, oncologie en hematologie