09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Hormoontherapie

Indien uw tumor gevoelig is aan hormonen, dan zal uw arts voorstellen om een “hormonale nabehandeling” te krijgen. Hierbij wordt een klimaat gecreëerd waarbij de vrouwelijke hormonen, die nefast zijn voor de tumor, de gelegenheid niet meer kunnen krijgen de tumorcellen te stimuleren.

Er zijn meerdere soorten hormonale therapieën. Uw arts zal met u de mogelijkheden bespreken.

Hormoontherapie wordt meestal oraal ingenomen. Soms wordt deze in de spier ingespoten.

Voor sommige hormonale therapieën is nog geen terugbetaling voorhanden. In dit geval stellen de farmaceutische firma’s deze medicatie gratis ter beschikking (“compassionate use”) zodat u zeker de meest up-to-date behandeling kunt krijgen.

Laatste update 31/12/2017 - team radiotherapie, oncologie en hematologie