09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Patiëntenbegeleiding

Borstverpleegkundigen

De taak van de borstverpleegkundige bestaat erin de patiënte zo goed mogelijk te begeleiden. Zij is de rode draad van bij het begin. Bij haar kunt u terecht voor een luisterend oor, een babbel en informatie omtrent uw ziekte en behandeling.

Vóór de ziekenhuisopname

De borstverpleegkundige probeert aanwezig te zijn op de consultatie, wanneer de arts de mededeling van de diagnose van borstkanker doet. Op die manier kent zij de inhoud van het gesprek met de arts. Na de consultatie vangt zij de patiënte op in een aparte gespreksruimte, waar de kans wordt gegeven om nog vragen te stellen en emoties te uiten. De uitleg van de arts wordt zonodig herhaald. Verder krijgt de patiënte ook uitleg over de onderzoeken die nog dienen te gebeuren.

Tijdens de ziekenhuisopname

De borstverpleegkundige bezoekt de patiënte vóór de operatie, begeleidt ze naar de operatiezaal, en blijft bij haar tot ze onder narcose is. Na afloop neemt ze desgewenst telefonisch contact op met de familie. Verder brengt ze de patiënte dagelijks een bezoek, en zorgt voor emotionele opvang, ook van de familie.

Bij dames met een borstamputatie worden er borstprothesen getoond en besproken (wat-waar-wanneer-kostprijs), en wordt een voorlopige prothese aangepast.

Als de behandeling door de arts is meegedeeld, geeft de borstverpleegkundige daarover de nodige info (radiotherapie, chemotherapie, hormonotherapie). Zo krijgt ze ook uitleg over pruiken (wat-waar-wanneer-kostprijs-terugbetaling).
De patiënten krijgen ook folders “op maat” mee (een folder van een zelfhulpgroep, informatiebrochure over borstprothesen, pruiken, Vlaamse Liga tegen Kanker, etc…).

Na de ziekenhuisopname

De patiënte kan altijd contact opnemen met de borstverpleegkundige, of na afspraak bij haar langskomen. De borstverpleegkundige volgt de patiënten verder op tijdens de periode van de nabehandeling en de follow-up onderzoeken. De patiënte krijgt psychische ondersteuning waar nodig. Indien bijkomende ondersteuning wenselijk is, zal de borstverpleegkundige u, in overleg met de behandelende geneesheer, doorverwijzen naar een psycholoog.

Contact

Rita De Coninck en Ann Van Damme
van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en op maandag-, dinsdag- en donderdagnamiddag van 12u30 tot 16u30.  
Tel.: 09 224 52 77
e-mail :borstkliniek.gent@azstlucas.be.

 

Sociale dienst

Thuishulp

Na een ingreep of gedurende de behandeling is het niet zo evident om zelf alle huishoudelijke taken uit te voeren. U kunt zich hiervoor laten bijstaan door een gezinshelpster of poetsvrouw. Wij leggen de nodige contacten indien u hierop beroep wenst te doen. De prijs wordt per uur berekend en is afhankelijk van uw gezamenlijk inkomen. De hulpvraag kan reeds vóór de ziekenhuisopname gesteld worden.

Herstelverblijf

De meeste ziekenfondsen voorzien een tussenkomst van 2 of 3 weken in één van hun hersteloorden. Leden kunnen er terecht om op krachten te komen na een ingreep of behandeling. De sociale dienst zorgt voor de aanvraag.

Sociale voorzieningen

Afhankelijk van uw inkomen voorziet de Vlaamse Liga tegen Kanker een tussenkomst om de medische kosten te helpen dragen. Indien u hiervoor in aanmerking komt, kunnen wij een dossier openen. Een maatschappelijk werker van uw ziekenfonds wordt door ons gecontacteerd voor de verdere opvolging ervan.

Ook voor vragen omtrent loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand of palliatieve omkadering kunt u bij de sociale dienst terecht.

Vervoer

Indien een nabehandeling voorgesteld wordt door de arts, dient u zich regelmatig aan te bieden in het ziekenhuis. Personen die niet op familie of kennissen kunnen rekenen om hen te brengen, kunnen beroep doen op een vrijwilliger. Voor de organisatie en de formaliteiten hiervan, kunt u eveneens bij de sociale dienst terecht.

Contact

Wenst u meer informatie, dan kunt u na afspraak terecht bij: