09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Reconstructieve technieken

Wanneer een borst gedeeltelijk of totaal dient te worden verwijderd, bestaat meestal de mogelijkheid om een nieuwe borst te maken, zodat een borstamputatie of mastectomie niet noodzakelijk moet leiden tot het dragen van een uitwendige prothese en een ontreddering van het sociaal of sportief leven. Meestal is het perfect mogelijk om zeer mooie reconstructies uit voeren waardoor het dragen van zomerkledij, bikini, decolleté,… weer mogelijk wordt en de waardigheid en elegantie van de patiënte hersteld worden.

De aangewende techniek kan zeer verschillen van patiënte tot patiënte, want niet elke techniek kan bij iedereen worden toegepast. Daarom is eerst een goed gesprek en een degelijk onderzoek bij een plastisch chirurg nodig om de beste methode te kiezen. Er wordt vanzelfsprekend ook rekening gehouden met de wensen van de patiënte zelf.

Het tijdstip van de reconstructie kan zowel in dezelfde opname als die van de mastectomie worden gepland of nadien. Een onmiddellijke reconstructie in de eerste dagen na de mastectomie levert de mooiste resultaten op, omdat alle weefsels dan nog soepel en vrij van littekens zijn.

Als bij een ingreep voor een borstgezwel voldoende huid kon worden gespaard, dan is het meestal mogelijk om enkel met het inbrengen van een weefselexpander (hulpmiddel ter vergroting van het huidoppervlak) of een directe inwendige borstprothese tot een mooi resultaat te komen, al dan niet met een remodellage van de andere borst om de symmetrie te herstellen. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk om voor de nieuwe “vulling” onderhuids vet van de onderbuik te gebruiken, waardoor dan zelfs geen borstprothese nodig is.

Indien men bij een mastectomie zoveel huid en borst moet verwijderen dat het inbrengen van nieuwe huid en nieuw borstvolume noodzakelijk zijn, dan kan dat met een huidflap van de rug en een inwendige weefselexpander of reeds een definitieve prothese. Een zeer mooi alternatief is een huidflap van de onderbuik die in één keer zowel voldoende huid als borstvolume levert voor een mooie reconstructie. Deze laatste mogelijkheid bestaat echter alleen voor patiënten met losse, mollige onderbuik.

Er is een grote variëteit van mogelijke scenario’s voor een borstreconstructie en het verloop van deze ingreep wordt bepaald door wat technisch mogelijk is en door de wensen van de patiënte zelf. Afhankelijk van de wens van de patiënte kan de reconstructie worden vervolledigd met een tepelreconstructie. Dit gebeurt best in een afzonderlijke sessie, omdat dan veel betrouwbaarder de juiste positie van de tepel en tepelhof kunnen worden bepaald.

Er bestaan dus zeer veel mogelijkheden om tot een mooie borstreconstructie te komen. Het is de betrachting van het team plastische chirurgen om de levensvreugde en het gevoel van eigenwaarde bij patiënten na mastectomie te herstellen. Al deze ingrepen gebeuren met gedeeltelijke of volledige tussenkomst van de mutualiteit. Vragen over de juiste kosten worden uiteraard op voorhand met de plastische chirurg besproken.

Laatste update 31/12/2017 - team radiotherapie, oncologie en hematologie