09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Dagcentrum PAAZ

In het dagcentrum willen wij u in de eerste plaats een veilig en ondersteunend klimaat bieden. Zo kunt u opnieuw in contact komen met uw persoonlijke krachten om van daaruit verdere stappen in de maatschappij te zetten.

De nadruk ligt op herstel, dagelijkse zorg en structuur. Naargelang de noden wordt er ook ruimte gemaakt voor inzicht en persoonlijke groei. De verantwoordelijkheid van het proces wordt zoveel mogelijk aan uzelf toevertrouwd, waarbij de therapeuten een ondersteunend kader bieden.

Er wordt gewerkt vanuit een patiëntgericht standpunt waarbij er een behandelplan op maat voorzien wordt. De geformuleerde werkpunten en concreet haalbare doelen worden op regelmatige basis geëvalueerd.