09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Doel

U kunt hier terecht na opname of om opname te voorkomen.

Het dagcentrum kan betekenisvol zijn wanneer u reeds op de PAAZ in opname bent. Zo kan er flexibeler en sneller naar het thuismilieu toegewerkt worden, met oog op maatschappelijke re-integratie. 

Anderzijds kunt u ook zonder voorafgaande opname op de PAAZ aangemeld worden in het dagcentrum, dit altijd via één van onze psychiaters. Zo kunnen (her)opnames voorkomen worden. Er kan zorg op maat verleend worden en een betere continuïteit van zorg naar andere (ambulante) zorgverstrekkers voorzien worden.

Dit opnamevoorkomend beleid kan ervoor zorgen dat u betekenisvolle banden met familie en netwerk blijft behouden.