09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Wie komt in aanmerking?

Het dagcentrum richt zich op meerderjarige personen met psychische problemen waarbij de symptomen reeds gestabiliseerd zijn.

Doelgroepen die in aanmerking komen:

  • Stemmingsproblemen zoals depressie
  • Verslaving (alcohol, gokken, medicatie, softdrugs)
  • Persoonlijkheidsproblemen
  • (Lichte) psychotische symptomen
  • Angst, paniek
  • Relationele problemen
  • Aanpassingsproblemen

Wie komt niet in aanmerking?

Er wordt geen langdurende intensieve opvolging aangeboden voor mensen met chronisch psychiatrische kwetsbaarheden.

  • We beogen geen langdurend, diepgaand psychotherapeutisch proces.
  • Bij een dreigende crisissituatie kan er een eventuele opname op de PAAZ gevraagd worden.
  • Er wordt er een gebruiksvrije opname gevraagd: geen alcohol, geen drugs.