09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Onderzoeken en behandeling

De verpleegkundige coördineert en organiseert het assessment, de onderzoeken en/of de behandelingen. De patiënt wordt continu begeleid, opgevolgd en verzorgd door de verpleegkundige van het dagziekenhuis.
De geriater volgt de resultaten van de onderzoeken en/of behandeling op alsmede de pluridisciplinaire testing en adviezen. De medicatie wordt geoptimaliseerd en de arts stelt een behandelingsplan op.

gesprek dagziekenhuis geriatrie

Verpleegkundig assessment

 • Wat? Tijdens het verblijf van de patiënt wordt een uitgebreid geriatrisch assessment afgenomen aan de hand van een gesprek met de patiënt. Ook worden een aantal testen ingevuld en zijn er steeds een aantal observatiepunten waar we aandachtig voor zijn. Parameters worden opgevolgd.
 • Door wie? Het verpleegkundig team van het dagziekenhuis.
 • Waarom? Op deze manier kunnen we een totale (fysische, mentale en sociale) gezondheidsstatus opmaken. We inventariseren en krijgen inzicht in specifieke aanwezige geriatrische problemen, naast het acuut probleem.

Op basis hiervan wordt een aangepast zorgplan opgesteld of een advies geformuleerd.

opvolgen parameters

 

Kinesitherapie

Algemene evaluatie

 • Door wie? Kinesitherapeut verbonden aan het dagziekenhuis geriatrie.
 • Wanneer? Indien blijkt dat u een geriatrisch risicoprofiel heeft of op vraag van de arts of verpleegkundige.
 • Wat? Controle van uw fysieke mogelijkheden voornamelijk gewrichtsmobiliteit, spierkracht, transfers, activiteitsgraad en valproblemen.

Aan de hand van deze evaluatie zal een verslag worden opgemaakt en krijgt de patiënt gepast advies over hulpmiddelen, algemene lichaamsbeweging, hoe rechtkomen na een val, mogelijkheden tot revalidatie, enz.

 

Revalidatieprogramma

 • Door wie? Kinesitherapeut verbonden aan het dagziekenhuis geriatrie.
 • Wanneer? Na ontslag uit het ziekenhuis om de continuïteit van de behandeling ook na de opname te garanderen; voor mensen bij wie uit onderzoek is gebleken dat revalidatie nodig is om de zelfredzaamheid te herwinnen; voor mensen met valproblemen; na CVA bij mensen die in een multidisciplinaire setting verder willen revalideren; voor revalidatie na breuken en totale heupprothese; bij neurologische problemen zoals Parkinson; enz.
 • Wat? Het kinesitherapeutisch oefenprogramma duurt 1 uur en is aangepast aan uw belastbaarheid. De nadruk ligt op het herwinnen en trainen van de fysieke mogelijkheden, gangrevalidatie en valpreventie.
 • Hoe? Deze revalidatie loopt in samenwerking met de ergotherapeut die naast dit oefenprogramma een ergotherapeutisch revalidatieprogramma van 1 uur voorziet.

Samen met de verpleging wordt u voorzien in een pluridisciplinaire ondersteuning om een maximale revalidatie te bekomen.

 

Ergotherapie

Algemene screening

 • Door wie? Ergotherapeut verbonden aan het dagziekenhuis geriatrie.
 • Wanneer? Indien blijkt dat u een geriatrisch risicoprofiel heeft of op vraag van de arts of verpleegkundige.
 • Wat? Het uitvoeren van een ergotherapeutische screening die een totaalbeeld geeft van uw functionele mogelijkheden in uw thuismilieu; nagaan of er al dan niet aanpassingen of hulpmiddelen nodig zijn;

  onderzoek van de I-ADL activiteiten ( Lawton), de cognitieve functies (MMSE), psychisch functioneren (GDS) en sociale omkadering; specifieke testen en screenings bij specifieke pathologie (valproblematiek, eetstoornissen, incontinentie, geheugenstoornissen, ...).

 

Revalidatieprogramma

 • Door wie? Ergotherapeut verbonden aan het dagziekenhuis geriatrie.
 • Voor wie? Patiënten met een CVA die baat hebben bij verdere ADL-training, functionele therapie bovenste ledematen, cognitieve training, enz, eventueel in aansluiting met een hospitalisatie; patiënten met geheugenklachten/beginnende dementie die baat hebben bij cognitieve  training, neuropsychologische therapie, enz; patiënten met locomotorische problemen zoals heupprothese, schouderfractuur, enz, eventueel in aansluiting van een hospitalisatie.
 • Wat? De sessies duren 1 uur, omvatten diverse therapiemogelijkheden en zijn aangepast aan het niveau van de patiënt. De patiënt kan volgens noodzaak meerdere malen per week komen, gedurende een aantal weken.
 • Hoe? De revalidatie is pluridisciplinair en loopt in samenwerking met de verpleging en de kinesitherapeut die tevens een revalidatieprogramma van 1 uur voorziet. De mogelijkheid bestaat om de revalidatie te spreiden over de voor- en namiddag.

 

Enkele meetinstrumenten gebruikt in het dagziekenhuis geriatrie:

DisciplineWat testen?Welke test?
Verpleegkundige

Geriatrisch Risico Profiel

Zelfredzaamheid

Voedingstoestand

Decubitusrisico

Pijn

Geriatrisch Risico Profiel (GPR)

Katzschaal

NRS (nutritional risk screening)

Nortonschaal

VAS

Kinesitherapeut

Valrisico

Evenwicht

TGUG

Tinetti

Four test balance scale, Functional reach

Ergotherapeut

Cognitie

Depressie

Zelfstandigheid

Sociale omkadering

MMSE, Kloktekentest, Adas-Cog, Ace-R

GDS-15

Lawton