09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Ontslag

De geriater bepaalt of de patiënt kan worden ontslagen. Het uur van ontslag zal meegedeeld worden door de verpleegkundige, na overleg met arts.

Alle relevante resultaten (onderzoeken, behandeling) en bevindingen (assessment) worden gebundeld door de verpleegkundige in het zorgdossier (medisch en verpleegkundig dossier).

De voorlopige ontslagbrief voor de huisarts wordt opgesteld door de geriater en aan de patiënt/familie meegegeven. De definitieve medische ontslagbrief wordt zo vlug mogelijk naar de huisarts opgestuurd. De verpleegkundige ontslagbrief bestemd voor de verpleegkundigen van de instelling of voor de thuisverpleging wordt aan de patiënt/familie meegegeven.