09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Opname

Vervoer naar en van het dagziekenhuis

Men staat zelf in voor het vervoer naar en van het dagziekenhuis. Bij verblijf in een woon- en zorgcentrum wordt het vervoer door hen geregeld. 

 

Opname

Bij aankomst in het AZ Sint-Lucas dient de patiënt (al dan niet vergezeld door een begeleider) zich in te schrijven bij de opnamedienst in campus Sint-Lucas, straat 60. Indien gewenst kan een verpleegkundige van het dagziekenhuis de patiënt begeleiden. 

 

Onthaal

In het dagziekenhuis geriatrie wordt de patiënt onthaald door de verpleegkundige of ergotherapeute. De patiënt krijgt uitleg over de dagindeling, de geplande onderzoeken, de werking van het dagziekenhuis en het (±) geplande ontslaguur. De verpleegkundige voert een geriatrisch assessment uit en er wordt een zorgdossier opgemaakt.

 

Arts

Bij opname voert de arts een klinisch onderzoek uit. Er gebeurt een uitvoerige medische anamnese en de medicatie wordt nagekeken (tenzij dit reeds eerder gebeurd is op de geriatrische consultatie). 

 

Maaltijden

  • Indien de patiënt nuchter binnenkomt, wordt na het onderzoek een ontbijt aangeboden.
  • Een warm middagmaal wordt steeds voor de patiënt voorzien.
 

Kostprijs

Afhankelijk van het aantal onderzoeken (en/of) behandeling die men die dag dient te ondergaan kan de factuur verschillen.

Zijn kosteloos:

  • het verblijf gedurende die dag op het dagziekenhuis geriatrie
  • het pluridisciplinair assessment en advies gegeven door ergo/kine
  • maaltijden voor de patiënt

Voor bijkomende vragen en inlichtingen kunt u zich steeds wenden tot de dienst tarifering en facturering op 09 224 61 83.