09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Ontslag

De verpleegkundige laat u weten hoe laat u naar huis mag. U mag het ziekenhuis pas verlaten na toestemming van uw behandelende arts. Om medische redenen kan een langer verblijf dan voorzien noodzakelijk zijn.

Voor eventuele voorschriften, formulieren of attesten kan u zich richten tot de arts of tot de verpleegkundige.

U mag het ziekenhuis alleen verlaten onder begeleiding van een volwassen persoon, tenzij anders afgesproken met uw behandelende arts.

U mag in geen geval zelf een wagen besturen, tenzij anders afgesproken met uw arts. Het vervoer naar huis moet u vooraf regelen.