09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Wat brengt u mee?

Voor de inschrijving 

 • identiteitskaart 
 • bij een arbeidsongeval: naam en adres van de werkgever + naam en polisnummer van de arbeidsongevallenverzekering 

Voor de arts en de verpleegkundige 

 • brief van uw verwijzende arts 
 • uitslagen van reeds uitgevoerde onderzoeken 
 • radiografieën (foto’s) 
 • bloedgroepkaart
 • lijst van geneesmiddelen die u inneemt. Vergeet niet uw medicatie mee te brengen! 
 • lijst van producten waar u allergisch voor bent 
 • formulieren werkonbekwaamheid van de werkgever 
 • formulieren hospitalisatieverzekering 
 • preoperatieve vragenlijst (ingevuld en ondertekend) 
 • verbintenisblad: met het ondertekenen ervan verklaart u alle gemaakte afspraken te zullen naleven

Persoonlijke spullen 

 • laat ringen, juwelen of andere waardevolle voorwerpen thuis 
 • gebruik geen make-up of nagellak 
 • klein toiletgerief (handdoek, washandje, zeep) 
 • pyjama mag maar hoeft niet: u krijgt een operatiehemd aan. Breng wel een kamerjas en pantoffels mee. 
 • varia: lectuur,…