09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Diabetesconventie

Diabetesconventie betekent dat er een overeenkomst is tussen uw ziekenhuis en uw mutualiteit. De bedoeling van de diabetesconventie is u te begeleiden naar zelfcontrole en zelfregulatie. Om dit te bereiken zal het ziekenhuis u voorzien van het nodige testmateriaal, begeleiding door een diabetesverpleegkundige, voedingsadvies door een diëtist en indien nodig begeleiding door een psycholoog.

Binnen de diabetesconventie bestaan er drie groepen, afhankelijk van het type diabetes of de onderliggende pathologie. De endocrinoloog bepaalt tot welke categorie u behoort. 

Om in aanmerking te komen voor een diabetesconventie moet u ook over een GMD (Globaal Medisch Dossier) bij de huisarts beschikken. 

 

Voorwaarden voor een toelating

Goede kwalitatieve zorg:

  • Een bezoek aan de endocrinoloog en oogarts is minstens eenmaal per jaar verplicht.
  • Minstens tweemaal per jaar wordt een diabeteseducator (verpleegkundige en/of diëtiste) geraadpleegd. 
  • Jaarlijks worden de nodige onderzoeken gedaan om complicaties zoveel mogelijk te vermijden of tijdig op te sporen (hart, nieren, voeten ...). 
  • Er gebeurt eveneens een bloedafname (HbA1c, vetten en nierfunctie).
  • Een overleg tussen huisarts en diabetesspecialist is verplicht.

 

Plichten voor diabetespatiënten

  • U moet kunnen aantonen dat u een zo goed mogelijke diabetesregeling nastreeft door regelmatige zelfcontrole van de suikerwaarden. Metingen gebeuren telkens voor de maaltijd of voor het slapengaan, tenzij anders werd voorgesteld. De resultaten mogen, indien mogelijk, elektronisch worden doorgestuurd. Daarnaast wordt ook zelfregulatie in overleg met de endocrinoloog gestimuleerd. 
  • Bij élke consultatie moet u de meter en het dagboekje meebrengen om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen evalueren. Enkel na het voorleggen van de meter kan het nodige materiaal meegegeven worden. Breng ook een lijst met uw thuismedicatie mee. 

 

Materiaal

  • De hoeveelheid materiaal die door het ziekenhuis wordt meegegeven is afhankelijk van uw categorie en andere factoren. Dit wordt besproken met de behandelende endocrinoloog.
  • Probeer om het voorgeschreven aantal metingen per maand ook daadwerkelijk uit te voeren. Het materiaal dat in de afgelopen periode niet gebruikt werd, wordt in mindering gebracht van de hoeveelheid materiaal voor de komende periode.
 
 

Laatste update 29/03/2019 - team diabeteskliniek