09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Diabetesvoet

voeten

Een goede diabetesregeling helpt bij het voorkomen van verwikkelingen. Diabetes tast vooral de bloedvaten aan. Wanneer uw bloedsuiker vaak te hoog staat, u vaak te veel verzadigde vetten en eiwitten inneemt, bestaat het risico dat de bloedvaten vernauwen. Dit uit zich in problemen ter hoogte van nieren, ogen, hart, huid en voeten.

Een diabetesvoet is een verzamelnaam voor diverse voetafwijkingen die kunnen ontstaan bij diabetespatiënten. De voetafwijkingen ontstaan door vaatletsels, zenuwaantasting en verminderde beweeglijkheid van gewrichten met wonden tot gevolg. Deze wonden zijn moeilijk te genezen en kunnen door infectie gecompliceerd worden.

De podoloog kan u helpen bij het adviseren van schoenen, screening van uw voeten en voetzorg. Op basis van eenvoudige, pijnloze testen wordt een beeld gevormd van uw voetrisico waarna u in een risicocategorie wordt geplaatst.

Heeft u een ‘risicovoet’ dan kan de huisarts voor u een diabetespas aanvragen.

 

Terugbetaling podologische zorg

Heeft u een voetwonde dan kan u terecht in een erkende voetkliniek waar podologische zorg tijdens de wondheling terugbetaald wordt door de mutualiteit mits goedkeuring van de adviserende arts. U wordt er ook gezien door één of meerdere artsen met bijzondere bekwaming op het gebied van diabetesvoetproblemen.

Elke diabetespatiënt die in het bezit is van een diabetespas (aan te vragen via de huisarts) en behoort tot het voetrisico 1, 2a, 2b of 3 heeft twee maal per jaar recht op gedeeltelijke terugbetaling van de mutualiteit mits voldaan aan volgende voorschriften:

Als u een een zorgtraject volgt:

  • voorschrift huisarts
  • vermelden van zorgtraject en voetrisicograad

Als u geen zorgtraject volgt:

  • een diabetespas
  • voorschrift van de huisarts of de specialist
  • voorschrift vermeldt risicograad

Let op: de terugbetaling geldt niet bij een opname!

Laatste update 15/12/2017 - team diabeteskliniek