09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Hoe insulinetekort opvangen?

Als u diabetes hebt, maakt de pancreas geen of onvoldoende insuline aan en daardoor stapelen suikers zich op in het bloed.

Bij diabetes type 2 kan de pancreas worden aangespoord meer insuline te maken door middel van orale medicatie of incretinememetica (dit zijn hormonen die moeten geïnjecteerd worden.)

Bij diabetes type 1 lukt dit niet, aangezien de pancreas totaal geen insuline meer aanmaakt. Het lichaam moet het hormoon insuline dus op een andere manier krijgen. Insuline kan niet via pillen ingenomen worden omdat het vernietigd wordt door maagsappen. Daarom zal men regelmatig insuline moeten inspuiten.

 

Orale antidiabetica

Binnen de orale antidiabetica (OAD) zijn er enkele groepen van medicatie met elk hun specifieke werking en kenmerken. 

 

Inspuitingen met een pensysteem

 

Insulinepen

Insuline kunt u halen bij de apotheek op artsenvoorschrift en wordt volledig terugbetaald wanneer u in een diabetesconventie of zorgtraject bent aangesloten. Let erop dat op het geneesmiddelenvoorschrift de afkorting DB (diabetesconventie) of ZT (zorgtraject) genoteerd staat. Zo niet zal de apotheker de insuline niet gratis kunnen afleveren. 

Insuline wordt geleverd in penvullingen (penfills, cartridges) of in voorgevulde pennen. De pen die in gebruik is kan op kamertemperatuur bewaard worden. Insuline in een aangeprikte pen blijft ongeveer zes weken goed. Reserve-insuline wordt best bewaard in de koelkast en is beperkt houdbaar.Dit kunt u zien aan de vervaldatum op de verpakking. Nadien vermindert de werking. Let op: insuline mag niet bevriezen.

Pennaaldjes zijn zonder voorschrift te koop bij de apotheek of bij de Diabetes Liga. Sommige hospitalisatieverzekeringen betalen deze onkosten terug. Informeer bij uw verzekeraar.

 

detail flexpen

 

Inspuittechniek

Insuline wordt onder de huid ingespoten. Dit kan op verschillende plaatsen van het lichaam. De twee voorkeurplaatsen zijn buik en bovenbeen. Opname van insuline gebeurt het snelst in de buik. Daarom spuit u snelwerkende insuline best in de buik. Trage insuline spuit u in het bovenbeen. Afwisselen binnen een inspuitzone is belangrijk om een goede opname van insuline te verzekeren en om uw huid gezond te houden. Indien u te dikwijls op dezelfde plaats inspuit bestaat er risico op lipodystrofie. Dit wil zeggen: opstapeling van insuline (merkbaar door bulten, zwellingen, putjes) waardoor deze niet goed werkt en er hyperglycemie ontstaat. U hoeft de huid niet te ontsmetten voor het inspuiten.

techniek inspuiting

 

Werkwijze:

  • Als de insuline troebel is: kantel de pen tienmaal om deze op correcte wijze te mengen.
  • Spuit twee eenheden weg ter controle van de penwerking. Komt er geen insuline uit de pen, herhaal deze actie dan tot u de insulinedruppels uit de naald ziet komen.
  • Bij iedere inspuiting moet een huidplooi gemaakt worden ter hoogte van de insteekplaats tussen duim en wijsvinger.
  • U spuit loodrecht in, midden in de plooi, terwijl u de plooi blijft vasthouden.
  • Laat de naald na inspuiting 10 seconden in de huidplooi om te vermijden dat insuline terug uit de prikplaats vloeit.

Pennaaldjes mogen maar eenmaal gebruikt worden en moeten dus na elke inspuiting verwijderd worden. U kunt kiezen voor verschillende naaldlengtes: 4 mm, 5 mm of 6 mm (afhankelijk van de dikte van uw onderhuids vetweefsel). Gebruikte naalden kunt u in een naaldcontainertje verzamelen. U kunt dit kopen bij de apotheek of bij de Diabetes Liga. Een volle naaldcontainer geeft u goed afgesloten af in het containerpark. 

 

Insulinepomp

Deze manier van toedienen van insuline lijkt het meest op de natuurlijke afgifte van insuline door de alvleesklier. De pomp is een klein toestel waarmee insulinetoediening kan geprogrammeerd worden. Ze is gevuld met snelwerkende insuline en verbonden met de huid via een infusieset. Een insulinepomp is soms aangewezen bij zwangerschapswens, zwangerschap en onvoldoende diabetescontrole ondanks maximale inspanningen. Dit apparaat is dag en nacht aan uw lichaam gekoppeld. Een zeer nauwkeurige opvolging en kennis van de werking van dit toestel, uw lichaam, uw voeding en uw bloedglucosewaarden is vereist.

insulinepomp en -meter

 

Laatste update 29/03/2019 - team diabeteskliniek