09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Nuttige tips

Buitenland

Als u met het vliegtuig reist, moet u bijkomende maatregelen treffen: 

  • Neem uw glycemiemeter mee in de handbagage, alsook uw insulinepennen of penvullingen, in een transparante plastic zak van maximum 1 liter. U moet een attest kunnen voorleggen dat deze middelen levensnoodzakelijk zijn voor u. Dit attest kunt u bij de diabetesverpleegkundige krijgen.
  • Wanneer u gebruikt maakt van een sensor, hebt u een specifiek attest nodig. Uw verpleegkundige kan u hierover informeren. 
  • Frisdranken van meer dan 100 ml mag u niet meenemen. Neem zeker druivensuiker mee om hypo’s op te vangen.

Als u naar het buitenland gaat en gebruik maakt van de vaste pennen met penvullingen, kunt u ons contacteren voor het verkrijgen van een reservepen. Indien u ze niet gebruikt hebt, mag u ze ons terugbezorgen.


 


Kinderbijslag

U hebt misschien recht op verhoogde kinderbijslag. Dit kunt u navragen bij het kinderbijslagfonds.

 


Rijbewijs

Om een rijbewijs te bekomen moet men op erewoord verklaren vrij te zijn van aandoeningen die een invloed kunnen hebben op de 'algemene lichamelijke en geestelijke rijgeschiktheid'. Een persoon met diabetes mag deze verklaring niet ondertekenen, maar moet een attest van een arts vragen. De arts zal nagaan of u al dan niet geschikt bent om een motorvoertuig te besturen. Dit attest is ook nodig voor wie al een rijbewijs heeft en pas nadien diabetes krijgt. In de huidige wetgeving wordt elke persoon met diabetes individueel beoordeeld. Bovendien is er de nodige aandacht voor (ernstige) hypoglycemieën.

Groep 1 - rijbewijs A3, A, B, B+E en G

Voor het bekomen van een rijbewijs in de categorie A3, A, B, B+E en G zijn er voor een persoon met een goed geregelde diabetes meestal geen problemen. Dit is afhankelijk van eventuele complicaties en moet dus steeds individueel bekeken worden.

Bestaat de behandeling uit leefstijlaanpassingen en/of bloedsuikerverlagende medicatie dan kan het rijgeschiktheidsattest voor groep 1 afgeleverd worden door een huisarts of andere arts. Van zodra de behandeling bestaat uit drie insuline-injecties of gebeurt door middel van een insulinepomp, dan moet het rijgeschiktheidsattest afgeleverd worden door een endocrinoloog. Personen met een verhoogd risico op of herhaalde ernstige hypoglycemieën dienen zich ook te wenden tot de endocrinoloog. Het attest is maximaal vijf jaar geldig. Hou de geldigheidsdatum zelf in de gaten. 

Jongeren die voor het eerst een rijbewijs aanvragen hebben ook een dergelijk rijgeschiktheidsattest voor groep 1 van de behandelende arts nodig. Nadien kunnen ze deelnemen aan de theoretische en praktische opleiding en aan het examen.

Groep 2 - rijbewijs C, D en ander professioneel vervoer

Onder welomschreven voorwaarden kunnen personen met diabetes ook een rijbewijs behalen voor vrachtwagen, autocar of taxi. Hierbij wordt rekening gehouden met bepaalde complicaties, de stabiliteit van de diabetes, de (zelf)kennis over de aandoening en het stipt opvolgen van de behandeling.
Voor het rijbewijs C, D en ander professioneel vervoer wordt het rijgeschiktheidsattest voor groep 2 afgeleverd door een keurend arts (vb. Medisch Centrum van de Administratieve Gezondheidsdienst) na advies van een oogarts. In geval van diabetes heeft men ook een ‘rijgeschiktheidsattest voor groep 2’ van een endocrinoloog nodig indien men behandeld wordt met bloedsuikerverlagende medicatie die een hypoglycemie kan veroorzaken. Als de behandeling bestaat uit leefstijlaanpassingen en/of bloedsuikerverlagende medicatie die geen hypoglycemie kan veroorzaken, kan dit rijgeschiktheidsadvies ook afgeleverd worden door een (huis)arts.

Een attest voor het professioneel rijbewijs is maximaal drie jaar geldig. Wij raden aan om zes maanden voor het rijbewijs vervalt opnieuw op controle te gaan bij de oogarts. 

Als u op consultatie komt en de aanvragen voor het rijbewijs in orde wenst te maken, vermeld dit dan wanneer u de afspraak maakt. 

 

 

Laatste update 29/03/2019 - team diabeteskliniek