09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Nuttige tips

Buitenland

Indien u naar het buitenland gaat, kunt u ons contacteren:

  • Voor het verkrijgen van een reservepen (indien u ze niet gebruikt hebt, mag u ze ons terug bezorgen).
  • Voor een attest van uw behandelende arts dat u diabetes hebt en u insuline nodig hebt.

Indien u met het vliegtuig reist zijn er bijkomende maatregelen te nemen:

  • Neem insuline, pennen, naalden en medicijnen mee in de handbagage (in een transparante plasticzak van maximum 1l), met een attest dat deze middelen levensnoodzakelijk voor u zijn.
  • Frisdranken van meer dan 100 ml mogen niet meegenomen worden.
  • Neem best druivensuiker mee om hypo’s op te vangen.

 

Kinderbijslag

U hebt misschien recht op verhoogde kinderbijslag. Dit kunt u navragen bij het kinderbijslagfonds.


Rijbewijs

Om een rijbewijs te bekomen moet men op erewoord verklaren vrij te zijn van aandoeningen die een invloed kunnen hebben op de 'algemene lichamelijke en geestelijke rijgeschiktheid'. Een persoon met diabetes mag deze verklaring niet ondertekenen, maar moet een attest van een arts vragen, die dan in eer en geweten nagaat of deze persoon al dan niet geschikt is om een motorvoertuig te besturen. Dit attest is ook nodig voor wie al een rijbewijs heeft en pas nadien diabetes krijgt. De rijbewijswetgeving is recent aangepast in het Koninklijk Besluit van 10 september 2010. In de huidige wetgeving wordt elke persoon met diabetes individueel beoordeeld. Bovendien is er de nodige aandacht voor (ernstige) hypoglycemieën.

Groep 1:
Voor het bekomen van een rijbewijs in de categorie A3, A, B, B+E en G zijn er voor een goed geregeld persoon met diabetes meestal geen problemen. Het ‘rijgeschiktheidsattest voor groep 1’ kan afgeleverd worden door de huisarts of specialist. Bestaat de behandeling uit leefstijlaanpassingen en/of bloedsuikerverlagende medicatie dan kan dit afgeleverd worden door een huisarts of andere arts. Van zodra de behandeling gebeurt door middel van insuline-inspuitingen of door middel van een insulinepomp dan moet het rijgeschiktheidsattest afgeleverd worden door een endocrinoloog. Personen met een verhoogd risico op/ of herhaalde ernstige hypoglycemieën dienen zich ook te wenden tot de endocrinoloog.
Jongeren die voor het eerst een rijbewijs aanvragen hebben ook een dergelijk rijgeschiktheidsattest voor groep 1 van de behandelende arts nodig. Nadien kunnen ze deelnemen aan de theoretische en praktische opleiding en aan het examen.

Groep 2:
Onder welomschreven voorwaarden kunnen personen met diabetes nu ook een rijbewijs behalen voor vrachtwagen, autocar of taxi. Hierbij wordt rekening gehouden met bepaalde complicaties, met de stabiliteit van de diabetes, met de (zelf)kennis over de aandoening en met het stipt opvolgen van de behandeling.
Voor het rijbewijs C, D en ander professioneel vervoer wordt het rijgeschiktheidsattest voor groep 2 afgeleverd door een keurend arts (vb. Medisch Centrum van de Administratieve Gezondheidsdienst) na advies van een oogarts. In geval van diabetes heeft men ook een ‘rijgeschiktheidsattest voor groep 2’ van een endocrinoloog nodig indien men behandeld wordt met bloedsuikerverlagende medicatie die een hypoglycemie kan veroorzaken. Indien de behandeling bestaat uit leefstijlaanpassingen en/of bloedsuikerverlagende medicatie die geen hypoglycemie kan veroorzaken, kan dit rijgeschiktheidsadvies ook afgeleverd worden door een (huis)arts.

Wij raden aan om 6 maanden voor het rijbewijs vervalt op controle te gaan bij uw oogarts.

 

Diabetes Liga vzw
Ottergemsesteenweg 456
9000 Gent.
Tel.: 09 220 05 20 elke werkdag van 8.30 u tot 17 u.
Fax: 09 221 00 82
E-mail : liga@diabetes.be
www.diabetes.be

U kunt steeds terecht bij de diabetesinfolijn: 0800 96 333

Laatste update 15/12/2017 - team diabeteskliniek