Lettergrootte: a a a

Revalidatie

Bij de diagnose van kanker komt alles in een stroomversnelling: talloze onderzoeken, misschien wel een operatie en een lange, vaak intensieve behandeling. Na deze soms zware periode kijkt u ernaar uit om het leven van ervoor te hernemen. Dit verloopt niet altijd vanzelfsprekend. Emotioneel moet er nog heel wat verwerkt worden, maar ook fysiek zijn de gevolgen nog duidelijk voelbaar. In deze periode ontstaan er ook vragen over de toekomst. Komt mijn energieterug? Kan ik het werk hervatten? Kan ik terug mijn rol binnen het gezin opnemen? U denkt na over wat u vanaf nu zelf kunt doen.Bewegen en een gezonde levensstijl zijn hierbij zaken die u zelf in de hand hebt en een positief effect teweegbrengen. Zowel met bewegen als met een gezonde levensstijl kunt u zelf actief aan de slag gaan. 

 

In ons ziekenhuis bestaan twee revalidatieprogramma's: B-Care (Breast CAncer Revalidation) voor borstkankerpatiënten en WE-Care (Welness and Excercise CAncer REvalidation) voor andere oncologische en hematologische patiënten. Met deze programma’s willen we enerzijds aandacht geven aan de periode van herstel en verwerking. Anderzijds heeft het tot doel u te motiveren naar een gezonde en actieve levensstijl.

 

Doelgroep

• Herstellende patiënten met een oncologische of hematologische aandoening.

• Op het einde of (kort) na de curatieve (genezende) behandeling.

• Patiënten die gemotiveerd zijn om het volledige programma te volgen.

 

Meer info over beide programma's vindt u in deze folders: