09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Externe liaison geriatrie

Het AZ Sint-Lucas stelt haar geriatrische expertise ter beschikking aan externen. Indien u vragen heeft, kan u terecht op het e- mailadres: externeliaisonG_SL@azstlucas.be.
Dit systeem kan gebruikt worden door elke extra- muros zorgverlener:

  • huisartsen
  • verpleegkundigen werkzaam in de residentiële sector
  • thuisverpleegkundigen
  • paramedici
  • enz.

Elke vraag wordt intern getrieerd door de coördinator van de dienst interne liaison geriatrie. Ons streefdoel is om elke vraag binnnen de 48 uur (werkdagen) te beantwoorden.

Via het e-mailadres externeliaisonG_SL@azstlucas.be kan men ook suggesties, bemerkingen, enz versturen. Ook hierop kan u binnen de 48 uur (werkdagen) een antwoord verwachten.