09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Fertiliteitscentrum

Ongeveer 10% van de koppels is langer dan gewenst kinderloos. De technieken van vandaag laten vaak toe een oplossing te bieden voor een vruchtbaarheidsprobleem, maar toch niet altijd.
Medisch begeleide voortplanting is geen zuiver technische aangelegenheid. Alle stadia in deze behandeling kunnen sterke emoties teweegbrengen. Dit kan wegen op beide partners en op hun relatie met elkaar en met de buitenwereld.

Het starten en verderzetten van een vruchtbaarheidsbehandeling moet een weloverwogen keuze van het koppel zijn. Bij deze keuze wordt rekening gehouden met de medische gegevens en de theoretische slaagkansen. Ook de persoonlijke visie en de draagkracht van het koppel zijn heel belangrijke elementen.

De bedoeling van het fertiliteitscentrum is om koppels zo goed mogelijk te begeleiden tijdens hun belastende tocht. Aandacht gaat naar zowel de medische als de niet-medische aspecten van de behandeling, in de hoop dat u verrijkt uit deze ervaring mag komen, wat ook het eindresultaat ook weze.

 Fertiliteitscentrum