09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Hoe werken we?

Ambulante procedures

Veelal zorgt de algemeen gynaecoloog voor de onderzoeken noodzakelijk om de oorzaak te achterhalen van een vruchtbaarheidsprobleem. Tevens staat hij of zij tot op zekere hoogte in voor de behandeling. Wanneer meer geavanceerde technieken noodzakelijk zijn, kan er een beroep gedaan worden op het fertiliteitcentrum. Het centrum bestaat uit drie artsen: dr. Tom Coetsier, dr. Isabelle Meire en dr. Nele Van Renterghem. Zij zijn gespecialiseerd in vruchtbaarheidsonderzoek en –behandeling en werken in teamverband.

De arts waarmee u voor het eerste gesprek voert blijft de eindverantwoordelijke van uw dossier. Het is voor de continuiteit best om voor nieuwe besprekingen van het beleid opnieuw bij dezelfde arts een afspraak te nemen. Dit geldt niet voor de verschillende technische tussenstappen in de behandeling zoals echografies, inseminaties, eicelpuncties of embryoterugplaatsingen. Hiervoor is een weekschema voorzien waarin ieder van de teamleden een rol speelt, zodat de permanentie gewaarborgd blijft. Dit maakt dat u tijdens de loop van de behandeling hoogstwaarschijnlijk elk van de drie teamleden zal ontmoeten. De gegevens van uw dossier zijn voor de 3 collega’s gynaecologen electronisch toegankelijk, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over het goed doorkomen van gegevens. Ook voor de embryoterugplaatsing, die in het Universitair Ziekenhuis plaatsvindt, zal u één van onze 3 gynaecologen terugzien.

consultatie


Ziekenhuisprocedures

De eicelpunctie is de enige stap in de IVF-behandeling waarvoor een korte ziekenhuisopname van een halve dag vereist is. Dit gebeurt in de operatiezaal van het AZ Sint-Lucas. Voor de IVF-procedure en de embryoterugplaatsing maken we gebruik van de diensten van het IVF-laboratorium in het UZ Gent. Hiervoor worden de eicellen in een specifiek hiervoor ontwikkelde transportbox getransporteerd. Het universitair IVF-laboratorium van Gent is met meer dan 2000 IVF-cycli per jaar het tweede grootste in België. Het actuele succespercentage schommelt rond de 35% per cyclus.
De samenwerking van het AZ Sint-Lucas met het universitair laboratorium combineert de voordelen van een laboratorium met maximale expertise met de voordelen van persoonlijkheid in opvolging eigen aan een perifeer en privaat ziekenhuis.

ziekenhuisprocedure

Laatste update 31/08/2017 - team fertiliteit