09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Wachtlijst

In ons centrum bestaat er geen wachtlijst voor vruchtbaarheidsbehandelingen, met als enige uitzondering de preïmplantatie diagnostiek (PGD-AS), met een wachtlijst van ongeveer zes maanden.
Een afspraak voor een eerste gesprek kan in de regel binnen een maand gegeven worden.