09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Geheugenkliniek

In de geheugenkliniek kunt u het zorgtraject cognitie volgen. Dit traject heeft tot doel een snelle diagnose te stellen bij oudere personen met toenemende geheugen of andere cognitieve stoornissen. Het stellen van een diagnose kan twijfel en angst wegnemen bij u en uw familie. Op die manier kunt u de symptomen en veranderingen beter begrijpen en er beter leren mee omgaan.

Een goede behandeling en begeleiding van patiënten met cognitieve stoornissen dient gebaseerd te zijn op een zorgvuldige diagnostiek. Dit is bij uitstek een multidisciplinaire aangelegenheid. Door een efficiënte
samenwerking en overdracht van informatie binnen het team, beogen we een minimale belasting voor u en uw familie.

Verloop van het traject

Indien u zelf geheugenproblemen ervaart of indien uw familie merkt dat er veranderingen optreden in uw gedrag en dagdagelijks functioneren, spreken en/of denken, is het belangrijk dat u deze problemen meldt aan de huisarts. De uitwerking van de geheugenproblematiek gebeurt bij voorkeur in het dagziekenhuis geriatrie. Dit wil zeggen dat u ambulant naar het ziekenhuis komt, rechtstreeks vanuit uw meest natuurlijke omgeving. Hiermee willen we storende factoren zoals verwardheid of het niet in optimale conditie verkeren zoveel mogelijk uitsluiten. Een gerichte evaluatie, diagnostiek en behandeling zijn van groot belang. Dit gebeurt best in een omgeving waar de zorgverstrekker dicht bij u staat. U komt maximaal 3 keer naar het dagziekenhuis geriatrie.