09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Dag 3

Consultatie geriatrie

De geriater en de psycholoog geven u op dit moment uitgebreide informatie. Er wordt veel belang gehecht aan de duiding van het ziektebeeld en het geven van adviezen rond het omgaan met de geheugenproblemen en/of eventuele gedragsveranderingen.

  • Zo nodig krijgt u brochures mee omtrent dementie, depressie of acute verwardheid en krijgt u informatie over de verschillende hulpinstanties die een aanspreekpunt kunnen zijn.
  • Door voldoende informatie te geven over professionele thuishulp zoals gezinshulp, poetshulp, dagopvang, … proberen we moeilijke situaties te voorkomen, de draagkracht van de mantelzorger te verhogen en de zorgbelasting te verminderen.
  • De geriater kan, indien aangewezen, geheugenmedicatie opstarten. U krijgt een aanvraag tot terugbetaling mee die u moet indienen bij uw mutualiteit. Uw mutualiteit stuurt u vervolgens een formulier met goedkeuring van uw medicatie. Met dit formulier en een voorschrift van uw huisarts kunt u de medicatie afhalen in uw apotheek.
  • Uw huisarts wordt via een uitgebreid multidisciplinair verslag op de hoogte gebracht van de diagnose of zonodig telefonisch gecontacteerd.

 

Opvolging

Afhankelijk van uw zorgprofiel en de medicatie die eventueel opgestart wordt, worden u en uw familie na 6 of 12 maanden teruggezien op het dagziekenhuis geriatrie voor een opvolging. Dit is nodig voor de verdere jaarlijkse goedkeuring van uw medicatie.
We herevalueren eveneens uw algemeen, sociaal, emotioneel en cognitief welbevinden en geven advies waar nodig.
Bij vragen of problemen, kunt u of uw familie ons steeds telefonisch contacteren.