09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Integrale Zorg voor Suïcidepogers

De liaisonpsychologe maakt tevens deel uit van het zorgprogramma Integrale Zorg voor Suïcidepogers. Zij kan gevraagd worden voor de begeleiding van patiënten die een suïcidepoging hebben ondernomen en opgenomen zijn op een verpleegafdeling.

Jaarlijks melden zich meer dan 300 suïcidepogers aan op de spoedgevallendienst van AZ Sint-Lucas. AZ Sint-Lucas heeft zich sinds 2011 geëngageerd voor het Project Integrale Zorg voor Suïcidepogers. Dit project kadert in het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie. Voorheen in 2006 werd AZ Sint-Lucas geselecteerd door de Federale Overheid voor een proefproject rond de opvang van suïcidepogers.

Het Project Integrale Zorg voor Suïcidepogers ijvert voor goede praktijken ten aanzien van  patiënten en hun naasten die zich aanmelden in een Algemeen Ziekenhuis omwille van een suïcidepoging. Naast de lichamelijke zorg besteden we bijzondere aandacht aan de psychosociale opvang van mensen die zich aanmelden met een suïcidepoging, aan de psychologische nazorg en aan de communicatie met de huisarts en de volgende zorgverstrekker.

Meer info over het project Integrale Zorg voor Suïcidepogers van de Vlaamse overheid vindt u hier.  

 

Patiëntenfolder