09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Waar staan we voor?

De IBD-kliniek Sint-Lucas heeft als doel om patiënten met chronische inflammatoire darmaandoeningen (IBD) zoals de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa een integrale zorg aan te bieden. Alle leden van ons team zijn stuk voor stuk experts op het gebied van deze chronische darmziekten. Door onze betrokkenheid bij de Belgische en Europese IBD organisaties (BIRD en ECCO) blijft onze aanpak steeds up-to-date en werken we volgens de internationaal geldende richtlijnen. Dit garandeert de hoge kwaliteit van onze zorg voor patiënten met deze soms complexe aandoeningen.

We hechten veel belang aan een multidisciplinaire benadering. Dit betekent dat ons IBD team steeds handelt in nauw overleg met andere medische disciplines zoals heelkunde, reumatologie, dermatologie of oogheelkunde en waar nodig met de diëtiste of psychologe.

Onze dienst legt verder de nadruk op een zeer persoonlijke, laagdrempelige en makkelijk bereikbare zorg, met evenzeer aandacht voor de psychologische en socio-economische gevolgen voor de patiënt. Onze IBD-verpleegkundige Sophie Claeys speelt hierbij een essentiële rol en staat steeds ter beschikking voor vragen, problemen of gewoon een luisterend oor.

We beschikken ook over een nieuw gerenoveerde dagkliniek voor alle behandelingen die via infuus worden toegediend (bv. Remicade, Entyvio, ijzer,…).

Naast een goede klinische zorg voor onze patiënten willen we ook ons steentje bijdragen aan verder wetenschappelijk onderzoek rond IBD. We doen dit door met ons IBD studiecentrum deel te nemen aan internationale studies waarbij nieuwe behandelingen worden op punt gezet of de veiligheid van bestaande medicatie wordt opgevolgd. Daarenboven kunnen we op die manier (in studieverband) ook nieuwe moleculen aanbieden (nog voor ze officieel op de markt zijn), bv. aan patiënten die onder de klassieke behandelingen onvoldoende onder controle zijn.

IBD-kliniek AZ Sint-Lucas from AZ Sint-Lucas on Vimeo.

Laatste update 28/12/2018 - team maag-, darm- en leverziekten