09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Interne liaison geriatrie

Het team Interne Liaison wil de zorg voor oudere patiënten die niet op een geriatrische afdeling verblijven optimaliseren. Vanuit hun expertise ondersteunen ze met raad en advies. Zo kunnen we meer gerichte zorg verlenen aan geriatrische patiënten, meer efficiënte hospitalisaties bekomen en heropnames vermijden. Het uiteindelijke doel is een optimaal herstel en een zo groot mogelijke zelfredzaamheid.

  • De interne liaison richt zich in de eerste plaats tot patiënten ouder dan 75 jaar en patiënten waarbij een aanvraag tot transfer naar de geriatrie werd aangevraagd.
  • Interne liaison richt zich ook tot zorgverleners door hen te ondersteunen met specifiek geriatrische kennis.
Multidisciplinair team
Het team bestaat uit leden van verschillende disciplines: een arts/geriater, hoofdverpleegkundige zorgprogramma voor de geriatrische patiënt, (sociaal- geriatrisch) verpleegkundige, een ergotherapeut, een logopedist, een diëtist en een neuropsycholoog.
 
Screening
Om leeftijdsgebonden problemen vroegtijdig op te sporen bij de doelgroep wordt gebruik gemaakt van een vragenlijst die peilt naar: 

• gekende geheugenproblemen
• woonsituatie
• mobiliteitsproblemen
• recente hospitalisaties
• medicatiegebruik

Als blijkt dat de patiënt een geriatrisch risicoprofiel heeft, komt iemand van het team Interne Liaison op kamerbezoek. Aan de hand van een gesprek worden leeftijdsgebonden problemen in kaart gebracht.

Advies
Na het gesprek verlenen wij adviezen:
• rechtstreeks aan de patiënt en/of familie (bv. informatie over valpreventie, slikken, hulpmiddelen,…),
• aan de behandelend arts en de medewerkers van de verpleegafdeling,
• aan de huisarts.

Door het geven van gerichte adviezen, wordt getracht uw ontslag uit het ziekenhuis optimaal te laten verlopen en de zorg na uw ontslag te waarborgen in samenwerking met de sociale dienst.