09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Interne liaison geriatrie

Doel

De doelstelling van de interne liaisonfunctie bestaat uit het aanbieden van een complementaire, geriatrische benadering aan elke gehospitaliseerde geriatrische patiënt die op een niet- geriatrische dienst verblijft.

De leden van het interne liaisonteam stellen, elk vanuit hun competentiedomein, de geriatrische principes en de geriatrische deskundigheid ter beschikking aan de behandelend geneesheer- specialist, de huisarts en de teams van de dienst waar de patiënt verblijft. Hierbij wil de interne liaison een tweedelijnsfunctie vervullen door niet de zorg over te nemen, maar te ondersteunen met raad en advies.

Op deze manier kunnen we een meer gerichte en pluridisciplinaire zorg verlenen aan geriatrische patiënten, meer efficiënte hospitalisaties bekomen en heropnames vermijden.

Doelgroep

De interne liaison richt zich ten eerste tot de in het ziekenhuis opgenomen patiënten met een leeftijd vanaf 75 jaar en patiënten waarbij een aanvraag tot transfer naar de geriatrie werd aangevraagd. Aan hen willen we een optimale geriatrische zorg aanbieden.

Uiteraard richt de interne liaison zich ook tot de zorgverleners door hen te ondersteunen met specifiek geriatrische kennis en kunde.

Werking/ screeningstraject

Het screeningstraject is onder te verdelen in drie grote stappen:

Daarnaast vindt er een wekelijks pluridisciplinair overleg plaats.

 

Patiëntenfolder